ترامپ دوباره رییس جمهور می‌شود! نه؟
18 جولای 2019
از لحظه های استثنایی نژاد پرستی در آمریکای مدرن | شعار هواداران ترامپ علیه ایلهان عمر: او را برگردانید!
18 جولای 2019
برخورد پلیس با مردم
 

مشت آهنین پلیس آمریکا ، این بار در مدارس

شلیک با شوکر برقی و بازداشت دانش آموزدختر 16 ساله!

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در پی مشاجره یک دانش آموز 16 ساله با ناظم مدرسه در شیکاگو ، دو افسر پلیس به مدرسه اعزام میشوند . این فیلم از درگیری افسران پلیس با دانش آموز دختر 16 ساله را نشان میدهد که پس از سقوط کردن از پله ها ماموران پلیس با شلیک شکر اقدام به بازداشت دانش آموز می کنند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: