5 مارس 2020

ابعاد بحران اعتیاد به مخدرهای دارویی در آمریکا چیست ؟ این بحران چرا ایجاد شده و چقدر از مردم آمریکا درگیر آن هستند ؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات”ابعاد بحران اعتیاد به مخدرهای دارویی در آمریکا چیست ؟ این بحران چرا ایجاد […]
5 مارس 2020

آیا آمریکا هم با بحران اعتیاد به مواد مخدر مواجه است؟ ابعاد این بحران چیست؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات”آیا آمریکا هم با بحران اعتیاد به مواد مخدر مواجه است؟ ابعاد این بحران […]
4 مارس 2020

چرا مصرف ماریجوانا در برخی ایالت های آمریکا قانونی شده است؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات “چرا مصرف ماریجوانا در برخی ایالت های آمریکا قانونی شده است؟ ” را […]
26 اکتبر 2019
منظره ای جالب، بویی افتضاح

منظره ای جالب، بویی افتضاح

از آنجا که در ایالت کالیفرنیا ماریجوانا قانونیست، در سن دیگو، کنجکاوی حقوقی، وادارم کرد که بروم به یکی از این فروشگاههای رسمی اش.
10 نوامبر 2018

هر آنچه لازم است درباره قانونی شدن مصرف ماریجوانا در آمریکا بدانید