8 ژوئن 2020

با تاریخ لینچ کردن، شیوه ای ننگین در قتلِ رنگین‌پوستان آشنا شوید

گاردین برای اثباتِ اینکه لینچینگ نژادپرستانه است کافی است به آمارِ مربوط به ۲۵ سالِ گذشته رجوع کنیم. قبل از این مقطع، و زمانی که مجازاتهای […]
9 ژوئن 2019

‌متن قانون اساسی ‌ایالات متحده ی آمریکا

‌بخش ۱ کلیه اختیارات قانونگذاریِ اعطا شده در این قانون اساسی ، به کنگره ایالات‌متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد. قانون اساسی […]
30 می 2019

بررسی چگونگی شفافیت فرایند قانون گذاری و رای گیری در کنگره آمریکا

امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش فسادهای سیاسی، مالی، اداری و … ناشی از آن، در بسیاری از کشورها نهادهایی برای نظارت بر عملکرد مسئولین […]