۱۳۹۷-۱۰-۱۶

نیویورک تایمز بررسی می کند: مفهوم رویای آمریکایی چیست ؟

۱۳۹۷-۰۸-۰۵

مرثیه ای برای رویای آمریکایی

Requiem For The American Dream
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

پرتره هایی از “افول رویای آمریکایی”

۱۳۹۷-۰۲-۱۵

رویای آمریکایی

The American Dream