۱۳۹۶-۱۲-۱۷

مشترک‌المنافع ویرجینیا

۱۳۹۶-۱۲-۱۴

کمربند انجیلی

کمربند انجیل یا نوار انجیل آمریکا واژه ایست غیر رسمی که اشاره بر نواحی جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا و ساکنین محافظه کار و پروتستانهای مسیحی آن دارد....
۱۳۹۶-۱۲-۱۴

دشت بزرگ آمریکا

۱۳۹۶-۱۲-۱۴

ایالت‌های جنوبی آمریکا

۱۳۹۶-۱۲-۰۹

جغرافیای ایالات متحده آمریکا