preloder
۵ اسفند ۱۳۹۷
تیراندازی مرگ بار در بزرگراه

تیراندازی در بزرگراهی در مینیاپولیس آمریکا

ویدئوی منتشر شده توسط تایم از لحظه تیراندازی در بزرگراه و مرگ راننده اتوبوس مدرسه در ترافیک در مینیاپولیس آمریکا