preloder
۲۶ آذر ۱۳۹۶

فعالیت فرهنگی_مذهبی در دانشگاه‌های آمریکا (فصل اول: احترام به عقاید مختلف _ قسمت سوم)

حدود سه سال پیش، اولین روزی بود که به عنوان دانشجوی دکتری وارد دفتر کارم شدم (یک اتاق بزرگ با ابعاد تقریبی ۸ متر در ۴ […]