preloder
۱۶ مهر ۱۳۹۶

تسهیلات برای نظامیان

کمک هزینه‌های بلا عوض، وام‌های مناسب و بورس‌های متعدد دانشگاه‌ها برای خانواده‌ی نظامیان و شرایط مناسب در ادارات و نهادهای دولتی برای این افراد به کنار، […]