28 اکتبر 2019
سقوط-قدرت-نرم-آمریکا

سقوط قدرت نرم آمریکا

آمریکایی‌ها به عینه شاهد اثرات فاجعه‌آمیز تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای خارج کردن مجموعه‌ای از پرسنل نظامی خود از سوریه هستند. ظرف فقط یک هتفه، روسیه، ترکیه […]
24 دسامبر 2018

سوزان رایس: ترامپ با خروج از سوریه، به ایران هدیه کریسمس داد

13 دسامبر 2018

کدام کشورها مورد تهاجم نظامی آمریکا قرار گرفته اند؟