4 مارس 2020

واقعاً آمریکا رو به افول است ؟ افول آمریکا اصلا چه معنایی دارد ؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات “واقعاً آمریکا رو به افول است ؟ افول آمریکا اصلا چه معنایی دارد […]
19 دسامبر 2018

۱۲ نشانه افولِ آمریکا

آمریکا رو به افول  است، آن هم با معیارهای اساسی و مهم، اما سیاستگذاران توجهی به آن ندارند.نشانه هایی از افولِ آمریکا : یک مقاله ی […]
17 نوامبر 2018

مقایسه ای میان امنیت شغلی در آمریکا و کشورهای توسعه یافته

بازارِ کارِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا داغِ داغ است. بیکاری به ۳٫۸ درصد رسیده است که از دهه ی ۱۹۶۰ تا کنون بی‌سابقه بوده است، و […]
10 نوامبر 2018

تولیدِ ناخالصِ داخلیِ بالا و آمارِ اشتغال بیانگرِ تمامِ واقعیتِ اقتصادِ آمریکا نیست

کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان انبوهِ بی‌خانمانانی را که زیرِ سایه […]
30 آگوست 2018

۲۰ نشانه از افول آمریکا

آزادی چیزی جز در امان ماندنِ یک نسل از انقراض نیست. و این چیزی نیست که از طریقِ وراثت به فرزندان منتقل شود، بلکه باید برای کسبِ آن جنگید، از آن محافظت کرد و به نسلِ آینده هم حفظِ آن را آموزش داد. در غیرِ‌ این صورت روزی خواهد رسید که ما شاهدِ افولِ خویش خواهیم بود و در این حال، به فرزندان و نوادگانمان خواهیم گفت که روزگاری آمریکا چنین و چنان بود و انسانها در آن آزاد بودند.
17 ژانویه 2018

۵ دلیل که نشان می دهد آمریکا روبه افول است

آمریکا روبه افول است ، فروشِ اسلحه سر به فلک کشیده است، تبلیغاتِ طلا از در و دیوار می بارد، ذهنِ ما کم‌کم دارد به سمتِ […]