۲۳ شهریور ۱۳۹۹

علت آتش سوزی های پرتعداد و همیشگی کالیفرنیا چیست ؟

اگر اخبار آمریکا را دنبال کنید ، یکی از خبرهای تقریباً همیشگی مربوط است به آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا ؛ تصاویر آتش سوزی های […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری ازSteve Sack که به شرایط سخت آب و هوایی و بلاهای طبیعی اخیر در آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری ازSteve Sack که به شرایط سخت آب و هوایی و بلاهای طبیعی اخیر در آمریکا اشاره دارد. سایر مطالب:
۱۰ دی ۱۳۹۷

تصاویری از بلایای طبیعی آمریکا در سال ۲۰۱۸

۵ آذر ۱۳۹۷

بلایی که طوفان بر سر کالیفرنیا آورد؛ آمار قربانیان درحال افزایش است

۵ آذر ۱۳۹۷

آتش سوزی کالیفرنیا: باد همچنان به آتش میدمد؛ امدادگران در جستجوی قربانیان