preloder
۲۵ فروردین ۱۳۹۸

قسمت دوازدهم از مجموعه تاریخ آمریکا ؛ انقلاب بازار

در این قسمت جان گرین به شما انقلاب بازار را درس خواهد داد. در نیمه ی اول قرن نوزدهم، راه روش زندگی و کار مردم با […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

قسمت یازدهم از مجموعه تاریخ آمریکا ؛ جنگ سال ۱۸۱۲

در این قسمت جان گرین جنگ سال ۱۸۱۲ را به شما درس خواهد داد. جنگ ۱۸۱۲ بین ایالات متحده و سرور استعمارگر سابقش یعنی بریتانیا رخ […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۷

قسمت دهم تاریخ آمریکا : توماس جفرسون

در این قسمت جان گرین به شما در مورد توماس جفرسون ؛ یکی از پدران بنیان گزار آمریکا و سومین رئیس جمهور این کشور درس می […]
۸ اسفند ۱۳۹۷

قسمت نهم تاریخ آمریکا : سیاستمداران آمریکایی از کجا پیدایشان شد

در این قسمت جان گرین به شما یاد می دهد که سیاستمداران آمریکایی از کجا پیدایشان شد. در ابتدا، درست بعد از تصویب قانون اساسی چیزی […]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
قانون اساسی آمریکا

قسمت هشتم تاریخ آمریکا : قانون اساسی آمریکا

دراین قسمت جان گرین در مورد قانون اساسی آمریکا به شما درس خواهد داد. در طول جنگ انقلابی و پس از آن، دولت کشور جدیدالتاسیس آمریکا […]
۲۷ دی ۱۳۹۷

قسمت هفتم مجموعه ی تاریخ آمریکا: پیروز انقلاب آمریکایی چه کسی بود؟

۲۱ دی ۱۳۹۷

قسمت ششم مجموعه تاریخ آمریکا :مالیات ها و قاچاق؛ مقدمه ای بر انقلاب آمریکایی

۱۳ دی ۱۳۹۷

قسمت پنجم مجموعه تاریخ آمریکا : جنگ ۷ ساله و بیداری بزرگ

۸ دی ۱۳۹۷

قسمت چهارم برنامه ی تاریخ آمریکا: کوئیکرها، هلندی ها و بانوان

۴ دی ۱۳۹۷

تاریخ بومیان آمریکا و انگلیسی ها

۴ دی ۱۳۹۷

ریشه ی تاریخی روز شکرگزاری

۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ بومیان آمریکا و اسپانیایی ها