۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از Nate Beeler ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از Milt Priggee ، که به معافیت مالیاتی در راستای منافع ثروتمندان و نادیده گرفتن قشر ضعیف اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از Rick McKee ، که به میزان بالای بدهی دولت آمریکا و انتقال آن به نسل های بعدی اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از R.J Maston ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از Marian Kamensky ، که به مسئله بدهی دولت ترامپ و مقدار زیاد آن نسبت به سایر دولت ها اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از R.J Maston ، که به مسئله بدهی ملی آمریکا و تحت الشعاع قرادادن بودجه سایر حوزه ها اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از Jimmy Margulies ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.

۱۳۹۷-۱۰-۱۸

کاریکاتوری از John Cole ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.

۱۳۹۷-۱۰-۱۵

کاریکاتوری از GARY MARKSTEIN ، که به گرانی مسکن در آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۵

کاریکاتوری از Steve Benson ، که به افول آمریکا اشاره دارد

۱۳۹۷-۱۰-۱۵

کاریکاتوری از Patrick Chappatte ، که اشاره به موضوع قوانین مالیاتی ترامپ دارد و اینکه این قوانین به نفع ثروتمندان و به ضرر سایرین است، اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۱

کاریکاتوری از Drew Sheneman که به وضعیت اقتصادی نامناسب معلمان در آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کاریکاتوری از Pat Bagley که به موضوع درآمد پایین خانواده های آمریکایی و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه بالای اجاره مسکن اشاره دارد.

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کاریکاتوری از Steve Breen که به مسئله ی بدهی سنگین دانشجویان آمریکایی پرداخته و نشان می دهد فارغ التحصیلان دانشگاه های آمریکا با این بدهی ها توان پرداخت هزینه های مسکن را ندارند

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کاریکاتوری از Bill Day که نشان می دهد آمریکا بودجه های خود را بجای بازسازی مناطق محروم و بهبود وضع زندگی مردم فقیر آمریکا، خرج مصارف نظامی گری و جنگ افروزی در نقاط مختلف جهان می کند.

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کاریکاتوری از Gatis Sluka که نشان می دهد رشد اقتصادی اخیر آمریکا تنها به نفع سرمایه داران و ثروتمندان بوده و اثری در وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و پایین جامعه ی آمریکا نداشته است.

۱۳۹۷-۱۰-۰۱

کاریکاتوری از Gary Varvel که به برنامه ی گروه خودروسازی جنرال موتورز آمریکا در مورد تعطیل شدن ۷ کارخانه این شرکت و تعدیل کردن نزدیک به ۱۵ درصد کارکنان خود تا پایان سال ۲۰۱۹ اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۹-۱۴

کاریکاتوری از Tom Curry که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Rick McKee که به مسئله ی تصمیم ترامپ در تعطیلی دولت جهت فراهم کردن هزینه های ساخت دیوار مرزی در آستانه انتخابات میاندوره ای پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله جنگ تجاری و وضع تعرفه های جدید توسط آمریکا و تحت فشار قرار گرفتن کشاورزان آمریکایی اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Bill Schorr که به مسئله اوضاع نابسامان اشتغال و افزایش بیکاری در آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

طرح اصلاح مالیاتی در آمریکا که عملاً منجر به پرتر شدن جیب ثروتمندان می شود. کاریکاتور ی از Marc Murphy

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به مسئله افزایش بدهی های دولت آمریکا و اجرای سیاست محدودیتهای مالی پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله جنگ تجاری میان آمریکا و چین و وضع تعرفه های جدید توسط دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله نابسامانی اوضاع کشاورزی آمریکا و سیاست دولت برای پرداخت یارانه به کشاورزان آمریکا اشاره دارد.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از (Kevin Kallaugher (KAL که به مسئله جنگ تجاری آمریکا و وضع تعرفه ها و اثر آن بر ایجاد نابسامانی در اقتصاد آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به افزایش بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به افزایش روزافزون بدهی های دولت آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اشتغال در آمریکا پرداخته است.

۱۳۹۷-۰۷-۳۰

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله افزایش روند از بین رفتن قشر متوسط جامعه در آمریکا پرداخته است.