۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Mike Keefe که به اوضاع بحرانی فارغ التحصیلان اعم از بدهی و بازار شغلی بی ثبات اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به موضوع کلاهبرداری و سوء استفاده از اطلاعات در فیسبوک پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت نابسامان اشتغال در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Bors که به موضوع رفتار نژادپرستانه دونالد ترامپ و در نتیجه افزایش نژادپرستی در آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله افزایش فقر در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع از بین رفتن مفهوم خانواده در فرهنگ عامه آمریکا پرداخته است.

۸ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Syndicate که به موضوع کاهش محبوبیت و سقوط شبکه اجتماعی فیسبوک در آمریکا پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله ی ادامه کشتار شهروندان آمریکایی توسط پلیس آمریکا اشاره دارد.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joe Heller cortesy که به مسئله بدهی سنگین دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در آمریکا پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به موضوع حذف اکانت های منتشر کننده دروغ های سیاسی پرداخته است. ( اکانتهای “کاخ سفید” و “دونالد ترامپ” در صدر لیست این اکانتها می باشند. )

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله ابهام در سیاست های دولت آمریکا برای ارائه خدمات درمانی پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Andy Marlette که به مسئله حمل اسلحه و افزایش تیراندازی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع چرخه ی واقعی اشتغال در آمریکا پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Syndicate که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله عدم امنیت محیط شغلی زنان و آزار و اذیت جنسی آنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Dave Granlund که به مسئله قانون داکا و تقابل جمهوریخواه ها و دموکرات ها در این زمینه پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Dave Granlund که به موضوع طرح جدید سرشماری دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ برای شناسایی مهاجران و اخراج آنها پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۶ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Andy Marlette که به مسئله حمل اسلحه و افزایش تیراندازی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۶ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Bors که به مسئله نقض آزادی بیان و اندیشه در آمریکا پرداخته است.

۵ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Andy Marlette که به مسئله حمل اسلحه و افزایش تیراندازی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۵ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع وضعیت اشتغال در آمریکا پرداخته است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله تخریب محیط زیست توسط صنعت آمریکا پرداخته است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Murphy Cage که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Sack که به مسئله عدم امنیت محیط شغلی زنان و شیوع آزار و اذیت جنسی آنان در مشاغل مختلف در آمریکا پرداخته است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله وضعیت نابسامان ارائه خدمات درمانی در آمریکا پرداخته است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله بدهی سنگین دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در آمریکا پرداخته است.

۱۲ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Taylor Jones که به مسئله لغو قانون داکا و تاثیر آن بر زندگی دانشجویان مهاجر در آمریکا پرداخته است.

۶ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله ناامنی مدارس و سیاست دولت برای مسلح کردن معلمان در آمریکا پرداخته است.

۶ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Sean Delonas که به مسئله لغو قانون داکا و تاثیر آن بر زندگی مهاجران در آمریکا پرداخته است.