۱۸ آذر ۱۳۹۹

تفاوت زمان بیان جمله مشهور نمی‌توانم نفس بکشم توسط سفیدپوستان و سیاه‌پوستان آمریکایی

۲۱ آبان ۱۳۹۹

افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و ناهمواری مسیر ترامپ برای پیروزی

کاریکاتور به افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و ناهمواری مسیر ترامپ برای پیروزی اشاره دارد.
۱۸ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از John Cole ، که به مسئله بدهی دانشجویان در آمریکا اشاره می کند.

۱۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Benson ، که به افول آمریکا اشاره دارد

۱۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Tom Stiglich که به تیراندازی های دسته جمعی در آمریکا اشاره دارد.

۱۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jimmy Margulies که به تعداد بالای مرگ و میر ناشی از اوِردوز مواد مخدر در آمریکا اشاره دارد

۶ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joe Heller ، که به شیوع مخدر های داریویی در آمریکا اشاره دارد. از دید کاریکاتوریست گوریل به عنوان نماد شیوع مصرف مخدرهای دارویی است و عمو سام نماد آمریکا که میگوید برای درد کمرم نیاز به مخدر دارویی دارم و از طرفی این مخدر ها باعث درد کمرم شده اند.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از John Cole , که به اعتیاد مصرف مخدرهای دارویی اشاره دارد.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jeff Darcy, که به شعار ترامپ در ایام انتخابات ریاست جمهوری که می گفت “اول آمریکا” و رتبه نخست آمریکا در تیراندازی دسته جمعی در مدارس اشاره می کند

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Benson Priests , که به فساد اخلاقی کشیشان اشاره دارد

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Dane Granlund, که به موضوع مرگ و میر ناشی از سو مصرف و اُوِر دوز مواد مواد مخدر اشاره می کند.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Daryl Cagle, که به موضوع ورود قاضی کاوانا به دیوان عالی با وجود اتهامات اخلاقی وی اشاره میکند.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joel Pett که رفتار، شخصیت و افکار ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا نقد کرده است. دروغ های ترامپ، نظراتش راجع به بیمه سلامت، مهاجران، مالیات و … موارد مورد توجه کاریکاتوریست است.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Pat Bagley که به موضوع درآمد پایین خانواده های آمریکایی و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه بالای اجاره مسکن اشاره دارد.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bill Day که نشان می دهد آمریکا بودجه های خود را بجای بازسازی مناطق محروم و بهبود وضع زندگی مردم فقیر آمریکا، خرج مصارف نظامی گری و جنگ افروزی در نقاط مختلف جهان می کند.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Ingrid Rice که به مسئله ی افزایش تیراندازی و ناامنی در آمریکا اشاره دارد و با کنایه به شعار انتخاباتی ترامپ خواستار بازگشت امنیت به آمریکا شده است.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Alexander Hunter از که درمورد وضعیت مهاجران در مکزیک طراحی شده و نشان میدهد که کودکان مهاجر ،در معرض جدایی از والدین ، سواستفاده احزاب سیاسی و سواستفاده قاچاقچیان انسان هستند.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bruce Plante که به موضوع آزادی حمل اسلحه و افزایش تیراندازی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Greenberg که به مسئله شیوع آزار و اذیت جنسی زنان در جامعه ی آمریکا پرداخته است.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Tom Toles که به موضوع توئیت جنجالی ترامپ در شرایط بحرانی کالیفرنیا و مطرح کردن کاهش بودجه این ایالت بعنوان جریمه اشاره دارد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bruce Plante که به موضوع توئیت جنجالی ترامپ در شرایط بحرانی کالیفرنیا و مطرح کردن کاهش بودجه این ایالت اشاره دارد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gay Varvel که به موضوع پیامک های دعوت به شرکت در انتخابات میاندوره ای آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Mike Thompson, که به مسئله تغییر فرهنگ در جامعه آمریکا و تبدیل شدن سرگذشت سلبریتی ها بعنوان برنامه مورد علاقه شهروندان بجای مسابقات بیسبال پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Mike Thompson که به مسئله برخورد شدید و خشن پلیس آمریکا با شهروندان آمریکایی پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به مسئله عدم امنیت محیط شغلی زنان و آزار و اذیت جنسی آنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از John Cole که به مسئله حمل اسلحه و افزایش تیراندازی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bill Schorr که به مسئله اوضاع نابسامان اشتغال و افزایش بیکاری در آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Tim Eagan cortesy که به موضوع افزایش کشتار ناشی از طمع تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله ی کشتار ادامه شهروندان آمریکایی توسط پلیس آمریکا اشاره دارد.