14 سپتامبر 2019

بحران مهاجران در مرزها؛تبعات مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی

حضور مردم در مرزهای آمریکا و عبور از مرزهای مکزیک و آمریکا سابقه ای ۴۰ ساله دارد. مهاجرت به آمریکا از بهار سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ […]
27 ژوئن 2019

آمریکا بمب های هسته ای خود را کجا آزمایش کرده است ؟

آزمایش های هسته ای آمریکا در تابستان سال ۱۹۴۵ درست زمانی که جنگ جهانی آخرین روزهای خود را سپری می کرد ، بمب های هسته ای […]
29 آوریل 2019

چرا نهادهای دولتی آمریکا باید از واشنگتن دی سی به ایالت های مرکزی آمریکا منتقل شوند؟

عدم تناسب جمعیت در شهر های مختلف آمریکا از مسائل جدید این کشور محسوب می شود نهادهای دولتی آمریکا و شهرهای مرکزی نسبت به گذشته ی […]
8 نوامبر 2018
صدای کودکان جداشده از والدینشان در مرز آمریکا
5 می 2018

آیا آمریکا مرتکب جرائم جنگی شده است؟

جرائم جنگی آمریکا در اکتبر سال ۲۰۰۷، امریکا در یک حمله ی هوایی به افعانستان اشتباها بیمارستانی را بمباران کرد و منجر به کشته شدن حداقل […]
29 آوریل 2018

آیا آمریکا تابه حال از کشتار جمعی در کشورهای دیگر حمایت کرده است؟

کشتار جمعی طبق ادعای سناتور برنی سندرز، هنری کیسینگر “یکی از ویرانگرترین وزاری کشور تاریخ معاصر امریکاست.” از مهم ترین اقدامات کیسینگر می توان به صدور […]