۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

وضعیت باورنکردنی قطارهای متروی نیویورک

متروی نیویورک در این ویدئو که توسط یکی از شهروندان آمریکایی ساکن نیویورک تهیه شده است وضعیت باورنکردنی قطارهای مترو نیویورک رو تماشا می کنید . […]
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

تصاویری از شبهای محله بروکلین آمریکا

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

زنده ماندن با حداقل حقوق

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

زندگی در شهرهای کانکسی و حلبی آبادهای آمریکا؛ شهر توسان