۱۳۹۷-۰۶-۲۲

در انتظار سوپرمن

Waiting fo Superman
۱۳۹۷-۰۵-۲۷

شهروندچهار

Citizenfour
۱۳۹۷-۰۵-۲۵

سیزدهم

۱۳th
۱۳۹۷-۰۳-۲۴

فارنهایت (۹/۱۱)

(Fahrenheit (9/11
۱۳۹۷-۰۳-۱۳

اینساید جاب

Inside Job
۱۳۹۷-۰۳-۱۳

جنگ نامرئی

The Invisible War
۱۳۹۷-۰۳-۱۲

تجارت غذا

Food Inc
۱۳۹۷-۰۲-۲۷

اخراج شده

Expelled