۱۳۹۷-۰۹-۱۳

مستند تحت نظر پلیس

Copwatch
۱۳۹۷-۰۷-۰۹

روزهای صفر

Zero Days
۱۳۹۷-۰۵-۲۷

شهروندچهار

Citizenfour