preloder
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نوعی گدایی در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

محله ای در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

گشتن در میان زباله ها توسط مردی در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نمای ورودی مترو در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

مکانیکی در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

دستفروشی در امریکا

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

رفتگران امریکایی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

نمایی از اسفالت در جاده های امریکا

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

مردم امریکا در مترو

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ترافیک در امریکا

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

تجمع زباله

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

نمایی از سطح زمین مترو در امریکا

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

جاده های برون شهری در امریکا

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

پیاده-رو

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

نمایی از یکی از شهر های امریکا

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بی خانمان امریکایی در سرمای زمستان

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

امریکایی های فست فود خور

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

یک گرم زعفران۱۱ دلار

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

ایستگاه قطار قدیمی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

سمساری و فروش اجناس دسته دو در فروشگاه های امریکا

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

جلد نشریه امریکایی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

تندیس های کریسمس ۱۰۰۰ دلار

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

انباشت زباله بعد از تعطیلی دولت

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

اختلاف طبقاتی در امریکا (قیمتش از حقوق ماهانه‌ی خیلی‌ها بالاتر است!)

۴ بهمن ۱۳۹۷

بنری درشهر امریکا مبتنی بر عذر خواهی از انتخاب ترامپ به زبان های مختلف

بنری درشهر امریکا مبتنی بر عذر خواهی از انتخاب ترامپ به زبان های مختلف
۴ بهمن ۱۳۹۷

تصویری از تابلویی در جاده ایالت سه میلیونی یوتا مربوط به ۲۰ کشته در ماه می

تصویری از تابلویی در جاده ایالت سه میلیونی یوتا مربوط به ۲۰ کشته در ماه می
۴ بهمن ۱۳۹۷

کوچه ای تنگ و تاریک در مرکز شهر شیکاگو

۴ بهمن ۱۳۹۷

پارک موتور سیکلت ها در یکی از خیابان های سانفرانسیسکو

۴ بهمن ۱۳۹۷

بی‌خانمان امریکایی جلوی درب مشاور املاک در سانفرانسیسکو

۴ بهمن ۱۳۹۷

تصویری از زباله ها در میدان اتحاد شهر سانفرانسیسکو

تصویری از زباله ها در میدان اتحاد شهر سانفرانسیسکو