۱۳۹۷-۰۷-۲۸

واقعیت هایی در مورد بحران بی خانمانی در آمریکا

پدیده ی بی خانمانی یکی از مشکلات عمیق و پیچیده ی ملت ماست. بی خانمانی تبعیض سرش نمی شود. والدین و فرزندانشان، مجردها، نوجوانان و پیرترها […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۴

افزایشِ فقرِ شدید در آمریکا در سال ۲۰۱۶

سالِ پیش نرخِ رسمیِ فقر در این کشور 12.7% بوده است که نزدیک به نرخِ فقر در پیش از رکودِ بزرگ است و حاکی از وجودِ 40.6 میلیون فقیر است. با این حال تقسیمِ مردم به روی خطِ فقر و زیرِ خطِ فقر تنها یکی از راههای برآوردِ سطحِ رفاهِ اقتصادی است.
۱۳۹۶-۰۶-۲۵

۵۰ فکت عجیب که ثابت می کند پدیده ی فقر در آمریکا به سرعت در حال رشد است

    آیا می دانید تعداد شهروندان امریکایی که از دولت یارانه دریافت می کنند، از تعداد کسانی که شغل تمام وقت دارند بیشتر است؟ آیا […]
۱۳۹۵-۰۶-۲۶

گزارش رسمی موسسه Hunger Note درباره گرسنگی و فقر ایالات متحده در سال ۲۰۱۶

  ما اعتقاد داریم که سه دلیل اصلی برای فقر در ایالات متحده وجود دارد: فقر جهانی؛ فعالیت سیستم سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده که […]
۱۳۹۵-۰۶-۱۳

۲۲ نمودار و نقشه ای که وضعیت حبس و زندانی سازی را در آمریکا توضیح می دهند

  آمریکا برترین کشور است – البته در میزانِ بازداشت ها. در خلالِ چند دهه ی گذشته، این کشور بیشترین جمعیتِ زندانی را در بین کشورهای […]