۱ مهر ۱۴۰۰

آیا بایدن در سخنرانی خود هذیان و پرت و پلا گفت؟

اخیرا تکه فیلمی در فضای وب فارسی وایرال شده که مربوط است به بخشی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که نشان میدهد او در حال […]