۲۵ اسفند ۱۳۹۹

انحطاط باعث افول می‌شود و آمریکا نشانه‌های انحطاط را از خود بروز داده است

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

آمریکا در شیب تند افول است

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ نشانه‌ی افول آمریکا

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

نشانه‌های آماری افول و سقوط آمریکا

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

۳ دلیل بر اینکه آمریکا به پایان خود نزدیک شده است

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

با ادامه‌ی روند فعلی، تا ۲۰ سال دیگر باید منتظر خوانده شدن فاتحه‌ی دموکراسی ‌آمریکا باشیم

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

زنگ‌های هشدار برای دموکراسی ‌آمریکا به صدا درآمده است

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

آمریکا در مسیر سقوط ‌آزاد

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

وقتی‌که آمریکا دیگر به معرکه بودنش ادامه نداد

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

افول آمریکا؛ واقعیتی که آمریکا خود زمینه‌ی آن را فراهم کرده است

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

انتخابی که آمریکای در حال افول با آن روبروست

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

ایالات‌متحده آمریکا؛ ابرقدرتی در حال محو شدن

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

آمریکا چگونه به یک ابرقدرت از پا افتاده تبدیل شد؟

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

به امپراتوری روبه‌زوال ما خوش‌آمدید

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

حس ترحّم به آمریکا؛ پدیده ی جدیدی است که نظیرش را نداشته ایم

۸ مرداد ۱۳۹۹

آیا ما آمریکایی‌ها در جهان، اولیم؟ نیستیم؟!

۱۶ اسفند ۱۳۹۸

امپراتوری آمریکا مرد بیمار قرن ۲۱ است

۸ شهریور ۱۳۹۷

۲۰ نشانه از افول آمریکا

آزادی چیزی جز در امان ماندنِ یک نسل از انقراض نیست. و این چیزی نیست که از طریقِ وراثت به فرزندان منتقل شود، بلکه باید برای کسبِ آن جنگید، از آن محافظت کرد و به نسلِ آینده هم حفظِ آن را آموزش داد. در غیرِ‌ این صورت روزی خواهد رسید که ما شاهدِ افولِ خویش خواهیم بود و در این حال، به فرزندان و نوادگانمان خواهیم گفت که روزگاری آمریکا چنین و چنان بود و انسانها در آن آزاد بودند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۴

آنگاه‌که جهان را از کف دادیم

۱۹ اسفند ۱۳۹۳

خطر بیش‌گستردگی امپراتوری

۱۹ اسفند ۱۳۹۳

افول و سقوط امپراتوری آمریکا