preloder
سامر زرواس (Summer Zervos)
۱۶ خرداد ۱۳۹۷
همسفر شراب (قسمت نهم – حلال )
۱۷ خرداد ۱۳۹۷

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند«تأثیرِ واینستین» (موجِ شکایتِ زنان از چهره های مشهور، به اتهامِ سوءِ استفاده ی جنسی، که با شکایت از هاروی واینستین، کارگردانِ سرشناسِ هالیوودی آغاز شد) همچنان برعلیهِ مراکزِ قدرتِ آمریکا در جریان است. اما اتهاماتی که رئیس جمهورِ آمریکا را نشانه رفته عمدتاً برای عموم ناشناخته است.

سامر زرواس (Summer Zervos) از شرکت‌کنندگانِ سابقِ مسابقه ی تلویزیونیِ کارآموز (The Apprentice)، پس از جلسه ی دادگاهی در رسیدگی به اعاده ی حیثیتِ او علیهِ دونالد ترامپ، 5 دسامبر از دو ماه پیش روزشمارِ موجِ مربوطه آغاز شد.

در اوایلِ اکتبر، نشریه های نیویورک تایمز و نیویورکر برای اولین بار گزارشاتی نگران‌کننده منتشر کردند درباره ی زنانی که خود را قربانیِ جنسیِ هاروی واینستین، کارگردانِ کارکشته ی هالیوود، معرفی کرده بودند. از آن پس، تقریباً‌ روزی نبوده است که زنان، و گاهی مردان، از سوءِ رفتارِ جنسیِ مردانِ مشهور و غیرِمشهور شکایتی نکرده باشند.


در اثنای بحثِ داغِ مزاحمتهای جنسی در جامعه ی آمریکا، نامِ ترامپ نیز گاهاً به چشم می خورد .تا اینجا دستِ کم 19 زن، و اکثراً پس از بیرون آمدنِ یک فایلِ صوتی از ترامپ در اکتبرِ 2016، به وی اتهامِ جنسی زده اند. ترامپ هرگونه اتهامی را شدیداً رد کرده است.

در اواخرِ ماهِ اکتبر، گزارشگری از سارا هاکبی سندرز (Sarah Huckabee Sanders)، سرپرستِ مطبوعاتیِ کاخِ سفید، پرسیده بود: «آیا موضعِ رسمیِ کاخِ سفید این است که همه ی این زنها دروغ می گویند؟» و سندرز جواب داده بود: «بله. ما از همان آغاز هم در این باره شفاف‌سازی کرده ایم، و رئیس جمهور درباره ی آن قبلاً‌ صحبت کرده.»

شکایتِ‌ بعضی از این زنان به دهه ی 1980 باز می گردد، زمانی که روابطِ شخصیِ‌ ترامپ به موضوعِ ثابتِ خیلی از نشریه ها تبدیل شده بود. بعضی اتهاماتِ دیگر نیز پس از بازگشتِ ترامپ به انظارِ عمومی در قالبِ برنامه ی کارآموز (The Apprentice) از شبکه ی تلویزیونیِ NBC آغاز شد. این اتهامات شاملِ طیفِ وسیعی از رفتارهاست؛ از حرفهای رکیکِ ترامپ و مزاحمتهای آشکارِ او گرفته تا دست‌مالی کردن، تا تجاوزِ جنسی. زنی به نامِ سامر زرواس، پس از آنکه ترامپ بارها وی و دیگران را دروغگو خوانده بود، در حالِ حاضر شاکیِ رئیس جمهورِ آمریکا شده تا اعاده ی حیثیت کند.

آنچه در ادامه می آید، جزئیاتِ بیشتری است درباره ی هریک از این شاکیان (به ترتیبِ حروفِ الفبای انگلیسی) و دفاعی که ترامپ در برابرِ هریک از خویش کرده.