preloder
جیل هارت (Jill Harth)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
سامانتا هالوی (Samantha Holvey)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

نوشته شده مَت فورد (MATT FORD)

کتی هلر (Cathy Heller)

  • سال: 1997
  • اتهام: هلر در اکتبرِ 2016 به روزنامه ی گاردین گفته است که در روزِ مادر، وقتی با همسر، فرزندان و خانواده ی همسرش برای صرفِ چاشتِ صبحگاهی به عمارتِ مار-ئه-لاگو (جزءِ املاکِ خریداری شده توسطِ ترامپ) رفته بودند، ترامپ را دیده بود. به گفته ی او، ترامپ میز به میز به مهمانان خوش آمد می گفت و وقتی به میزِ آنها رسید، به زور از او بوسه گرفت: «او دستم را گرفت، مرا به سوی خود کشید و سراغِ لبهایم رفت». او از احساسِ خود در آن لحظه می گوید: «خشمگین بودم و یکّه خورده بودم.» گاردین با یکی از بستگانِ او (بدونِ ذکرِ‌ نام) که شاهدِ آن برخورد بوده است و نیز با دوستانی که هلر بعدها در این باره با آنها صحبت کرده، مصاحبه گرفته است.
  • واکنش: جیسون میلر (Jason Miller) سخنگوی ستادِ ترامپ، به گاردین گفته است: «ابداً‌ امکان ندارد یک چنین صحنه ای در یک مکانِ عمومی آن هم در روزِ مادر و در تفرجگاهِ ترامپ اتفاق افتاده باشد، و الّا که می بایست در طولِ بیست سالِ اخیر همواره شاهدِ چنین صحنه هایی در این عمارت می بودیم.»
  • وضعیت:‌ هلر به گاردین گفته است که نقلِ این ماجرا برایش آسان نبوده، با این حال «حمایتهای فراوانی» از جانبِ دوستان و خانواده ی خود دریافت کرده است. او همچنین گفته است که خیلی خوشحال است که پس از به راه افتادنِ «موجِ واینستین»‌خیلی از زنان پا پیش گذاشته اند و دست به افشاگری زده اند. وی افزوده است: «دموکرات و جمهوریخواه ندارد. مردانِ قدرت اینگونه اند.»