preloder
ملیندا مک‌گیلیوری (Melinda McGillivray)
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
ناتاشا استویناف (Natasha Stoynoff)
۱۶ خرداد ۱۳۹۷

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

نوشته شده مَت فورد (MATT FORD)

کاسندرا سیرلز (Cassandra Searles)

  • سال: 2013
  • اتهام: سیرلز هنگامی ترامپ را دیده بود که در رقابتهای ملکه ی زیباییِ 2013 نماینده ی ایالتِ واشینگتن بود. وی در پستِ فیسبوکیِ خود در ژوئنِ 2016 نوشته بود: «این آقا با ما مثلِ‌ گله ی گاو و گوسفند رفتار می کرد. ما را به خط می کرد تا بتواند از نزدیک براندازمان کند.» البته سیرلز از ترامپ صراحتاً اسم نبرده است، اما عکسی از او را در پستِ خود گذاشته و نوشته است این «آقا» حالا نامزدِ ریاست جمهوری شده. وی در کامنتی زیرِ این پست چنین نوشته است: «او احتمالاً خوش ندارد دیگران بدانند که زمانی مدام دست به باسنم می کشید و مرا به اتاقِ هتلش دعوت می کرد.»
  • واکنش: با اینکه اظهاراتِ سیرلز در اکتبرِ 2016 در رسانه ها بازتابِ فراوانی یافت، اما ترامپ مشخصاً به آن جوابی نداد. بلکه به طورِ کلی موجِ اظهاراتِ زنانی را که در این ماه او را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده بودند تکذیب کرده و آنها را مشتی دروغگو خواند.
  • وضعیت: سیرلز پس از انتخابات با رسانه ها گفت و گویی نداشته است.