preloder
کارنا ویرجینیا (Karena Virginia)
۱۶ خرداد ۱۳۹۷
۱۹ زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند
۱۶ خرداد ۱۳۹۷

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

سامر زرواس (Summer Zervos)

  • سال: 2007
  • اتهام: زرواس نخستین بار ترامپ را در سالِ 2005، زمانی که در پنجمین فصل از برنامه ی The Apprentice شرکت می کرد، ملاقات نمود. او در یک کنفرانسِ خبری در اکتبرِ 2016 به خبرنگاران گفت که در سالِ 2007 ترامپ را بر سرِ میزِ شامی در هتل بیورلی هیلز (Beverly Hills) در لس آنجلس ملاقات کرده است تا بر سرِ فرصتهای شغلی با یکدیگر رایزنی کنند. به گفته ی او، وقتی به آن اتاق وارد شده، ترامپ با بوسه ای فرانسوی از او استقبال کرده است. او افزوده: «سپس به شانه های من چنگ انداخت و دوباره بوسه های خود را با ولعِ فراوان آغاز کرد و دستش را روی پستانِ من گذاشت. من پا پس کشیدم و به سوی دیگرِ‌ اتاق روانه شدم. او دنبالِ من آمد، دستانم را گرفت، و من را به درونِ تخت انداخت. من از تخت بیرون آمدم.» زرواس می گوید ترامپ سپس او را در آغوش گرفته است، به او اصرار کرده تا با هم به بستر بروند و تلویزیون تماشا کنند، و او به زور توانسته خود را از چنگ ترامپ خلاص کند و از آن اتاق بیرون بیاید.
  • واکنش: ترامپ گفته های زرواس را تکذیب کرده و گفته است: «من تصویرِ مبهمی از خانمِ زرواس به یاد دارم و می دانم که یکی از صدها شرکت کننده ی مسابقه ی The Apprentice در طولِ این سالها بوده است. صریحاً می گویم، در طولِ ده سالِ اخیر اساساً او را در هیچ هتلی ملاقات نکرده ام که بخواهم با آن وضعِ ناخوشایند از او استقبال کنم. من این طور آدمی نیستم و منشم اینگونه نیست. حقیقت این است که خانمِ زرواس مدام با من ارتباط می گرفت و درخواستِ کمک می کرد. در 14 آوریلِ امسال، او ایمیلی به دفترِ من فرستاد و از من خواست در رستورانی در کالیفرنیا با او قرار بگذارم.» ترامپ در تجمعاتِ انتخاباتی ئی که چند هفته بعد در پنسیلوانیا برگزار شد، هرگونه نسبتِ ناروایی را که زرواس به او داده بود قویّاً تکذیب کرد و مکرّراً زرواس و زنانِ دیگر را به دروغگویی درباره ی نحوه ی برخوردِ خود با آنان متهم نمود.
  • وضعیت:‌ زرواس در ماهِ ژانویه در نیویورک علیهِ ترامپ اعاده ی حیثیت کرد و او را متهم کرد به اینکه از جایگاهِ سیاسیِ بالایی که دارد سوءِ استفاده کرده است تا با اظهاراتِ آمیخته به دروغِ خود، او و دیگر زنانی را که پا پیش گذاشته اند بی‌آبرو کرده و به آنان حمله ی لفظی کند. ادله ی هر دو طرف در حالِ حاضر نزدِ یکی از قضاتِ نیویورک در حالِ بررسی است تا معلوم شود آیا این پرونده صلاحیتِ دادرسی را دارد؟ اگر رأیِ‌ زرواس غالب شود، ترامپ احتمالاً ناچار خواهد شد در مقابلِ هیأت منصفه درباره ی این اتهامات شهادت دهد.