preloder
تمپل تاگارت (Temple Taggart)
۱۶ خرداد ۱۳۹۷
کارنا ویرجینیا (Karena Virginia)
۱۶ خرداد ۱۳۹۷

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

ایوانا ترامپ (Ivana Trump)

  • سال: 1989
  • اتهام: ایوانا، اولین همسرِ ترامپ، در استشهادی که برای طلاقشان در سالِ‌ 1990 تهیه کرده بود، برخوردِ ترامپ با خود در سالِ 1989 را نوعی «تجاوزِ جنسی» توصیف کرده است. این استشهاد علنی نبود، تا اینکه در سالِ 1993 در کتابی درباره ی ترامپ به قلمِ هاروی هارت سوم (Harry Hart III) منتشر گردید. درست پیش از انتشارِ این کتاب، ایوانا در اظهاراتی تأکید کرده بود که خوانندگان نباید از واژه ی «تجاوز» که او به کار برده است تعبیرِ لغوی یا حقوقی داشته باشند. او در ادامه ی این اظهارات، که به گفته ی خبرگزاریِ The Daily Beast توسطِ شوهرِ سابق و تیمِ حقوقیِ او منتشر شده، افزوده است: «در برهه ای در سالِ 1989 من و آقای ترامپ با هم روابطِ زناشویی داشتیم که ایشان با من رفتاری بسیار متفاوت از آنچه در طولِ ازدواجمان داشتیم از خود نشان داد. من به عنوانِ یک زن احساس کردم به من تجاوز شده است، چون از آن عشق و عطوفتی که او سابقاً به من ارزانی می داشت اثری نبود.»
  • واکنش: میشل کوهن، مشاورِ حقوقیِ سازمانِ ترامپ، در مصاحبه با The Daily Beast در 2015 این قضیه را چندان دارای اهمیت ندانسته است و گفته است: «شما دارید درباره ی پیشتازِ حزبِ جمهوریخواه و یک کاندیدای ریاست جمهوری و ضمناً درباره ی یک شخصِ حقیقی صحبت می کنید که تا بحال به احدی تجاوز نکرده است.» (کوهن در همین مصاحبه به خاطرِ اظهاراتی مبنی بر اینکه همسر نمی تواند به همسرش تجاوز کند شدیداً موردِ انتقاد قرار گرفت که بعدها معذرت خواهی کرد.)
  • وضعیت: بعد از آنکه این قضیه مجدداً در دورانِ کاندیداتوریِ ترامپ بر سرِ زبانها افتاد، ایوانا در اظهاراتی دیگر، ادعای خود در آن استشهاد را « فاقدِ‌ هرگونه ارزش» خواند. وی افزود:‌ «من جز موفقیتِ دونالد چیزی نمی خواهم و از صمیمِ قلبم برای او در انتخابات بهترین ها را آرزو دارم. اتفاقاً به نظرِ من او می تواند رئیس جمهوری عالی باشد.»