preloder
دانشجویان بیشتر در چه کالج هایی تحصیل می کنند؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آیا درست است که دانشجویانِ کم درآمد می توانند اقساطِ سبکتری پرداخت کنند یا از خدماتِ عمومی بهره مند گردند؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

افزایشِ هزینه های دانشگاهی چه تاثیری بر بدهی های داشجویی دارد؟

شهریه های گرانتر به معنای افزایشِ بارِ بدهی های دانشجویان است. بر پایه ی داده های موسسه ی New America Foundation کسانی که در سالِ 2003 تا 2004 با مدرکِ لیسانس فارغ التحصیل شده اند به طورِ میانگین در مجموعِ دوره ی کارشناسیِ خود 21990 دلار (به نرخِ سالِ 2012) وام با اقساطِ ماهانه 233 دلار گرفته اند (که معمولاً پس از شش ماه از زمانِ فارغ التحصیلی پرداختِ اقساط آغاز می شود و بیش از ده سال زمان می برد). در سالِ 2011-2012 این رقم به 29384 دلار با اقساطِ ماهانه 312 دلار رسید. یعنی در کمتر از یک دهه، بازپرداختِ ماهانه ی این وامها 34درصد افزایش یافته است که تقریباً برابر است با میزانِ افزایشِ شهریه ها در طولِ این دوره.دیگر اینکه، چه وامهای دانشجوییِ دولتی و چه وامهای دانشجوییِ خصوصی در شرایطِ ورشکستگی قابلِ بخشودگی نیستند (برخلافِ بدهی هایی همچون بدهیِ کارتِ اعتباری یا وامِ مسکن)، و لذا این همه دانشجو باید به هر جان کندنی که هست 29384 دلار را به علاوه ی سودِ آن بپردازند.