preloder
آیا با این همه بدهی و هزینه رفتن به دانشگاه هنوز می ارزد؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آیا آموزشِ مجازی جلوی افزایشِ شهریه را خواهد گرفت؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا می دانید که کالج ها در اصل سببِ درآمدزاییِ بیشترِ مردم می شوند؟ شاید دانشجویانِ کالج بختِ بلندتری برای درآمدزایی داشته باشند!

شماری از تحقیقات، با مقایسه ی درآمد دوقلوهای دارای دو سطحِ متفاوتِ تحصیلات، مشخص کردند که آنهایی که تحصیلاتشان یک سال بالاتر از جفتِ خود بوده است عموماً در آینده 12 تا 16 درصد بیشتر درآمد کسب کرده اند. از آنجا که دوقلو ها در بیشترِ خصوصیاتِ DNA با هم مشترک اند و تربیتِ یکسانی داشته اند، نتیجه گیری از این تحقیقات آسانتر و متقن تر از زمانی است که دو فرد که دارای خصوصیاتِ DNA و پیشینه ی خانوادگیِ کاملاً متفاوتی هستند با هم مقایسه شوند. همچنین چند مطالعه ی تصادفیِ دیگر هم انجام شده است که نشان می دهد تحصیلات در درآمد تاثیرِ مثبت دارد.
اگر سودی که از رفتن به دانشگاه نصیب می شود را با سودِ سرمایه گذاری های معمولی نظیرِ خریدِ سهام، اوراقِ قرضه، و معاملاتِ ملکی مقایسه کنیم می بینیم که رفتن به دانشگاه سودمند تر است. مرکزِ Hamilton Project برآورد کرده است که سودِ سالانه ای که از دارا بودنِ مدرکِ لیسانس حاصل می شود 15 درصد است، و سودِ رفتن به دانشگاه بدونِ گرفتنِ مدرک 9.1 درصد؛ و اما سودِ سهام تنها در حدودِ 6 درصد، و سودِ اوراقِ قرضه ی دولتی چیزی نزدیک به 2 درصد است.