preloder
چرا برخی دانشگاهها هزینه های خود را افزایش می دهند؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
دانشجویان بیشتر در چه کالج هایی تحصیل می کنند؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا شهریه ی دانشگاههای انتفاعی از دانشگاههای دولتی بیشتر است؟

بله متاسفانه، گرچه خیرش کمتر به خودِ دانشجو می رسد. کالج های انتفاعی (for-profit schools) خیلی گران تر از کالج های دولتی تمام می شوند، به طوری که یک دوره ی چهارساله ی کارشناسیِ آنها تقریباً 20 درصد، و دوره ی کاردانی 4 برابر گرانتر از کالج های دولتی آب می خورد. تقریباً همه ی (96%) دانشجویانِ کالج های انتفاعی ناچار از وام گرفتن اند، حال آنکه کمتر از نیمی از دانشجویانِ کالج های دولتی وام می گیرند. باید توجه داشت که دانشجویانِ کالج های انتفاعی از لحاظِ مالی پایین تر از دانشجویانِ کالج های سنتی هستند، و بنابراین حق دارند که بیشتر از آنان وام بگیرند.
با اینکه دانشجویانِ کالج های انتفاعی حقِ بیمه پرداخت می کنند، اما اکثرِ آنان مدرکِ خود را نیمه کاره رها می کنند. تام هارکین (Tom Harkin) رئیسِ کمیسیونِ سلامتی، آموزش، کار و بازنشستگی (HELP)، در گزارشی عنوان می کند که 62.9 درصد از دانشجویانِ کاردانی، 54.3 درصد از دانشجویانِ کارشناسی، و 38.5 درصد از دانشجویانِ فراکاردانی (یا مدرکِ certificate که بیش از کاردانی و کمتر از کارشناسی یعنی 46 ماه طول می کشد) در دانشگاههای انتفاعی پیش از اتمامِ دوره ی خود از تحصیل انصراف می دهند. تحقیقاتِ اولیه حاکی از آن است که مدرکِ دانشگاههای انتفاعی، برخلافِ مدرکِ اکثرِ دانشگاههای دیگر، در افزایشِ حقوق تاثیری ندارد.
چراییِ این وضعِ اسفناک وقتی روشن می شود که بدانید دانشگاههای انتفاعی شهریه های خود را در چه راهی هزینه می کنند. تنها 17.2 درصد از هزینه های این دانشگاهها صرفِ امرِ آموزش می شود، و 22.7 درصد صرفِ تبلیغات می گردد. این دانشگاهها برای مقابله با این آمار، سعی دارند بگویند که دانشگاههای غیرانتفاعی نیز تبلیغاتِ غیرمستقیمِ بسیاری از طریقِ مسابقاتِ ورزشی انجام می دهند.