preloder
نواقصِ دوره های مجازی چیست؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
کار با بانک ها در آمریکا
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا جز شیوه های آنلاین و سنتی شیوه ی دیگری هم برای تحصیلاتِ آکادمیک وجود دارد؟

بله، شیوه های دیگری هم وجود دارد که مهمترینِ آن روشِ «یادگیریِ مهارت-محور» (competency-based learning) خلاصه می شود. هدف از این روش آن است که به جای مبنا قراردادنِ زمانِ اعتباری (مدت زمانی که افراد در کلاس صرف می کنند)، مبنا در ارائه ی مدرک میزانِ مهارتی باشدکه افراد کسب می کنند. در دانشگاهِ Southern New Hampshire که از پیشتازانِ ارائه ی مدارکِ مهارت-محور در کشور است، «مهارت» در قالبِ چند مقوله از جمله «تفکرِ خلاقانه و انتقادی» و «تسلطِ دیجیتال و سوادِ اطلاعاتی» تعریف می شود. اگر دانشجویان تمامِ مهارتهای 120 گانه را با موفقیت بگذرانند آنگاه مدرکِ کاردانی دریافت می کنند. این طرح آنلاین و بدونِ محدودیتِ زمانی است، و فارغ التحصیلِ نخستِ این دانشگاه آن را در عرضِ سه ماه به اتمام رسانده است.
امید است که یادگیریِ مهارت-محور جای خود را در دانشگاهها بیشتر باز کند و کمک حالِ دانشجویانی باشد که هزینه های سنگین و طولانی بودنِ کالجهای سنتی آنان را از پیشرفت باز داشته است. هزینه ی طرحهای مهارت-محور عموماً ترم به ترم پرداخت می شود، و دانشجو می تواند با هر سرعتی که می تواند جلو برود و اینگونه در هزینه های خود هرچه بیشتر صرف جویی کند.
از طرفی این شیوه منتقدانی هم دارد که می گویند تعدادِ دانشجویانی که بتوانند از این نوع آموزشِ پرشتاب استفاده کنند آنقدر زیاد نیست که بتوان آن را شیوه ای مقرون به صرفه دانست. به علاوه، این شیوه باعث می شود تا دانشجویان خیلی از آموزشهای ارزشمندی را که نوعاٌ در شیوه ی سنتی می توانستند بیاموزند دور بزنند.