preloder
آیا می دانید که کالج ها در اصل سببِ درآمدزاییِ بیشترِ مردم می شوند؟ شاید دانشجویانِ کالج بختِ بلندتری برای درآمدزایی داشته باشند!
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نواقصِ دوره های مجازی چیست؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا آموزشِ مجازی جلوی افزایشِ شهریه را خواهد گرفت؟

ممکن است. مزیتِ اصلیِ کلاسهای مجازیِ آنلاینِ همگانی (Massively Open Online Courses  ) این است که به واسطه ی آنها مدرس یا مدرسان می توانند همزمان به دهها و بلکه صدها دانشجو دسترسی داشته باشند که این حتی از توانِ بزرگترین سالنهای تدریس در کالج ها و دانشگاهها نیز فراتر است. از این راه می توان همان تدریسِ آکادمیک را منتها با قیمتی بسیار ارزانتر ارائه کرد. علاوه بر آن، طرفدارانِ این دوره ها می گویند که این شیوه موجبِ رقابتِ بیشترِ اساتید با یکدیگر می شود. در شیوه ی سنتی اگر فرضاً دانشگاهِ Michigan دوره ی مقدماتیِ شیمی را ضعیف برگزار کند و دانشگاهِ Michigan State این دوره را هرچه بهتر برگزار نماید، برای دانشجویانِ دانشگاهِ نخست آسان نیست که به دانشگاهِ دوم انتقالی بگیرند. اما اگر هردو کلاسهای آنلاین برگزار کنند دانشجویان می توانند به آسانی هرکدام را که خواستند انتخاب کنند، و از این راه به اساتید فشار بیاورند تا پیوسته تدریسِ خود را بهبود بخشند، و خود نیز از بهترین تدریسِ موجود برخوردار گردند.
تجربه ی آموزشِ مجازی تا بحال مطلوب بوده است و شواهد آن را تایید می کند. وزارتِ آموزش طیِ فراتحلیلی دریافته است که «دانشجویانِ کلاسهای آنلاین یا مجازی در مقایسه با کلاسهای سنتیِ مبتنی بر حضورِ فیزیکی که همان محتوا در آنها نیز تدریس شده بوده غالباً عملکردِ بهتری از خود نشان داده اند.»