preloder
رابطه ی تحصیل و شغل در آمریکا
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایالت‌های جنوب غربی آمریکا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

همسفر شراب ( قسمت هشتم - زندگی خالی نیست)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کم‌کم کلاس‌ها مرتب‌تر می‌شوند و جلسات هم مرتب‌تر. فعلاً‌ که خبری از تحقیق نیست. جلساتی هست که با حضور دو استاد و من و یک دانشجوی ارشد هر هفته برگزار می‌شود و بعدش برای ما دو دانشجو کار می‌تراشند که این را بنویس و آن را بنویس. این را انجام بده و آن را به نتیجه برسان. هفته‌ای یک روز هم با استاد جلسه دارم که بررسی کند که دست از پا خطا نکنم. همه چیز تحت کنترل است. این هم ربطی به نظام آموزشی و این مسائل ندارد و صرفاً‌ یک اخلاق شخصی استاد است که باید همه‌ٔ‌ جزئیات دانشجو را بداند. اینجا یک جورهایی استاد همه‌کارهٔ‌ دانشجو است و باید راضی باشد.

مطالب مرتبط

همسفر شراب ( قسمت هشتم - زندگی خالی نیست)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
کم‌کم کلاس‌ها مرتب‌تر می‌شوند و جلسات هم مرتب‌تر. فعلاً‌ که خبری از تحقیق نیست. جلساتی هست که با حضور دو استاد و من و یک دانشجوی ارشد هر هفته برگزار می‌شود و بعدش برای ما دو دانشجو کار می‌تراشند که این را بنویس و آن را بنویس. این را انجام بده و آن را به نتیجه برسان. هفته‌ای یک روز هم با استاد جلسه دارم که بررسی کند که دست از پا خطا نکنم. همه چیز تحت کنترل است. این هم ربطی به نظام آموزشی و این مسائل ندارد و صرفاً‌ یک اخلاق شخصی استاد است که باید همه‌ٔ‌ جزئیات دانشجو را بداند. اینجا یک جورهایی استاد همه‌کارهٔ‌ دانشجو است و باید راضی باشد.

مطالب مرتبطآخرین مطالب