preloder
دونالد ترامپ تا چه اندازه لیبرال است؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
سمینهارها
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

خاطره ی اجاره منزل در امریکا(بخش ۲)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
اواسط جولای (اواخر تیرماه) به صاحب خونه خبر دادیم که در فكر جابه جايي هستیم. خیلی تعجب کرد و دليلش رو پرسيد. فکر می کرد مشکلی وجود داشته که ما ازش پنهون کردیم.

من توضیح دادم که دلایل ما بیشتر شخصیه و مشکل اساسی با خونه یا صاحب خونه نداریم.

بعد از دو سه روز جستجو، یه مجتمع مسکونی پیدا کردیم و برای بازدید هماهنگ کردیم. روز بازدید مسئول دفتر آدرس یکی از واحدها رو داد و گفت خودتون برید ببیند. من مزاحم‌ بازدیدتون نمیشم!

وقتی رفتیم برای بازديد خونه، در باز بود. اولش فکر کردیم حتماً خونه خالیه که کسی همراه ما نیومد. اما با تعجب دیدیم که خونه پر از اسباب و اثاثیه است.

اون خونه چيدمان خیلی منظم وتميزی داشت که به مشتري کمک می کرد ظرفيت و مساحت خونه رو بهتر بسنجه. حدود ۲۰ دقیقه خونه رو بررسی کردیم و  زیر و بمش رو در آوردیم. از روی اندازه و مدل وسایلِ خونه هم حدس زدیم که اینجا بدرد ما میخوره و تصمیم شد تو همون مجتمع،‌ یه خونه اجاره كنيم.

مطالب مرتبط

خاطره ی اجاره منزل در امریکا(بخش ۲)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
اواسط جولای (اواخر تیرماه) به صاحب خونه خبر دادیم که در فكر جابه جايي هستیم. خیلی تعجب کرد و دليلش رو پرسيد. فکر می کرد مشکلی وجود داشته که ما ازش پنهون کردیم.

من توضیح دادم که دلایل ما بیشتر شخصیه و مشکل اساسی با خونه یا صاحب خونه نداریم.

بعد از دو سه روز جستجو، یه مجتمع مسکونی پیدا کردیم و برای بازدید هماهنگ کردیم. روز بازدید مسئول دفتر آدرس یکی از واحدها رو داد و گفت خودتون برید ببیند. من مزاحم‌ بازدیدتون نمیشم!

وقتی رفتیم برای بازديد خونه، در باز بود. اولش فکر کردیم حتماً خونه خالیه که کسی همراه ما نیومد. اما با تعجب دیدیم که خونه پر از اسباب و اثاثیه است.

اون خونه چيدمان خیلی منظم وتميزی داشت که به مشتري کمک می کرد ظرفيت و مساحت خونه رو بهتر بسنجه. حدود ۲۰ دقیقه خونه رو بررسی کردیم و  زیر و بمش رو در آوردیم. از روی اندازه و مدل وسایلِ خونه هم حدس زدیم که اینجا بدرد ما میخوره و تصمیم شد تو همون مجتمع،‌ یه خونه اجاره كنيم.

مطالب مرتبطآخرین مطالب