مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت ششم
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

چگونه سیاست دو حزبی آمریکا را نقض کنیم؟


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
حقیقتا سیستم امریکایی به نحوی است که به طرق گوناگون افراد را از مشارکت دلزده می کند نتیجه ی انتخابات کنگره ی ملی در ایالات متحده براساس مجموع آراء هر بخش (استان) مشخص می شود. نمایندگان از دو حزب یا بیشتر در انتخابات بخش مربوط به خود شرکت می کنند و هر حزبی که رای بیشتری داشته باشد، برنده ی این رقابت خواهد بود. ...
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

مطالعه
  بازارِ کارِ ایالاتِ‌ متحده ی آمریکا داغِ داغ است. بیکاری به 3.8 درصد رسیده است که از دهه ی...
مطالعه
فاصله ی امید به زندگی در آمریکا و دیگر کشورهای پردرآمد هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. طبقِ جدیدترین ...
مطالعه
مردمِ آمریکا به اندازه ی گذشته شاد نیستند. مردمِ ایالاتِ متحده از همان بدوِ تأسیسِ این کشور، شادی را حقِ...
مطالعه
کمی پایینتر، خیابانِ Constitution Avenue قرار دارد که مقرِ ساختمانِ بانکِ مرکزی واقع در پایتختِ کشور است و نمی توان...
مطالعه