preloder
پارکینگ ۲ ساعته
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
روز دوم کنفرانس
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
در اکثر شهرهای  آمریکا و  اروپا، زباله واحدهای مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان) و ساختمان های اداری تنها هفته ای یک بار جمع آوری می شود. یک یا چند سطل نسبتا بزرگ در اختیار هر خانه قرار دارد تا زباله های خود را طی یک هفته در آنها جمع و نگهداری کنند.

در آپارتمان ها و مجتمع های بزرگ هم کانکس های خاصی برای نگهداری زباله وجود دارد که ساکنان آنها باید زباله های خود را در آن بریزند.

در ساعت و روز خاصی از هفته که ماشین های حمل زباله می آیند باید سطل ها را جلوی خانه گذاشت.

جمع آوری زباله همانند برق و آب و ... هزینه جداگانه ای دارد که باید به صورت ماهیانه پرداخت کرد. البته می توان هزینه مدت طولانی تری مثلا برای یک سال را پیش پرداخت کرد که شامل تخفیف خواهد شد.

البته می توانید درخواست کنید که زباله های خانه شما را به صورت روزانه ببرند؛ مشکلی هم ندارند، پولش را می گیرند. طبیعی ست هزینه اش نسبت به حالت هفته ای یک بار خیلی بالاتر می شود! به خاطر همین تقریبا همه مردم همان هفته ای یک بار را انتخاب می کنند.

در بعضی از شهرها حتی مسوولیت جمع آوری زباله های واحدهای مسکونی و اداری با شهرداری ها نیست! بلکه چند شرکت خصوصی تایید شده هستند که در قبال دریافت هزینه، زباله های خانه های شهر را جمع آوری می کنند.

اگر زباله منزل را به صورت تفکیک شده در سطل های جداگانه تحویل بدهید (مثلا زباله های تر در سطل های سبز، و پسماندهای خشک در سطل های آبی) تخفیف های ویژه ای از برخی شرکت های جمع آوری پسماند خواهید گرفت.

در سطح شهر نیز، سطل های زباله ای وجود ندارد که بخواهید زباله های خود را داخل آنها بریزید و بیخیال پرداخت هزینه جمع آوری زباله شوید! در صورت هرگونه تخلف نیز قوانین و جریمه هایی وجود دارد.جمع آوری زباله معابر نیز وجود ندارد! چون زباله ای وجود ندارد که بخواهند جمع کنند! به عبارت بهتر مردم آشغال های خود را روی زمین یا سطح معابر نمی ریزند که شهرداری بخواهد به صورت روزانه یا هفتگی شهر را جاروکشی کند! جریمه های سنگینی برای ریختن زباله در سطح شهر وجود دارد. مثلا اگر در اتوبان از شیشه ماشین زباله ای به بیرون ریخته شود 1200 دلار (تقریبا معادل حقوق یک ماه دانشجوی دکتری) جریمه دارد.

علاوه بر جریمه، یک عامل مهم بازدارنده دیگر وجود دارد. مردم و شهرداری ها با یک منطق خاصی با این موضوع مواجه شده اند. شهرداری به مردم می گوید ما هرچه برای خدمات شهری هزینه کنیم مستقیما از خودتان می گیریم؛ اگر دوست دارید زباله روی زمین بریزید ما جمع کنیم مشکلی نیست! هزینه جمع آوری زباله معابر را مستقیما از طریق بالا بردن مالیات و عوارض شهری از خودتان می گیریم. مردم هم می گویند آشغال روی زمین و معابر و جوی ها نمی ریزیم که هیچ؛ اگر کسی هم خواست این کار را بکند طوری جریمه اش کنید که دفعه آخرش باشد!

هر چند ماه یک بار فقط شاخ و برگ درختان که روی زمین ریخته شده است را جمع می کنند.

مطالب مرتبط

در اکثر شهرهای  آمریکا و  اروپا، زباله واحدهای مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان) و ساختمان های اداری تنها هفته ای یک بار جمع آوری می شود. یک یا چند سطل نسبتا بزرگ در اختیار هر خانه قرار دارد تا زباله های خود را طی یک هفته در آنها جمع و نگهداری کنند.

در آپارتمان ها و مجتمع های بزرگ هم کانکس های خاصی برای نگهداری زباله وجود دارد که ساکنان آنها باید زباله های خود را در آن بریزند.

در ساعت و روز خاصی از هفته که ماشین های حمل زباله می آیند باید سطل ها را جلوی خانه گذاشت.

جمع آوری زباله همانند برق و آب و ... هزینه جداگانه ای دارد که باید به صورت ماهیانه پرداخت کرد. البته می توان هزینه مدت طولانی تری مثلا برای یک سال را پیش پرداخت کرد که شامل تخفیف خواهد شد.

البته می توانید درخواست کنید که زباله های خانه شما را به صورت روزانه ببرند؛ مشکلی هم ندارند، پولش را می گیرند. طبیعی ست هزینه اش نسبت به حالت هفته ای یک بار خیلی بالاتر می شود! به خاطر همین تقریبا همه مردم همان هفته ای یک بار را انتخاب می کنند.

در بعضی از شهرها حتی مسوولیت جمع آوری زباله های واحدهای مسکونی و اداری با شهرداری ها نیست! بلکه چند شرکت خصوصی تایید شده هستند که در قبال دریافت هزینه، زباله های خانه های شهر را جمع آوری می کنند.

اگر زباله منزل را به صورت تفکیک شده در سطل های جداگانه تحویل بدهید (مثلا زباله های تر در سطل های سبز، و پسماندهای خشک در سطل های آبی) تخفیف های ویژه ای از برخی شرکت های جمع آوری پسماند خواهید گرفت.

در سطح شهر نیز، سطل های زباله ای وجود ندارد که بخواهید زباله های خود را داخل آنها بریزید و بیخیال پرداخت هزینه جمع آوری زباله شوید! در صورت هرگونه تخلف نیز قوانین و جریمه هایی وجود دارد.جمع آوری زباله معابر نیز وجود ندارد! چون زباله ای وجود ندارد که بخواهند جمع کنند! به عبارت بهتر مردم آشغال های خود را روی زمین یا سطح معابر نمی ریزند که شهرداری بخواهد به صورت روزانه یا هفتگی شهر را جاروکشی کند! جریمه های سنگینی برای ریختن زباله در سطح شهر وجود دارد. مثلا اگر در اتوبان از شیشه ماشین زباله ای به بیرون ریخته شود 1200 دلار (تقریبا معادل حقوق یک ماه دانشجوی دکتری) جریمه دارد.

علاوه بر جریمه، یک عامل مهم بازدارنده دیگر وجود دارد. مردم و شهرداری ها با یک منطق خاصی با این موضوع مواجه شده اند. شهرداری به مردم می گوید ما هرچه برای خدمات شهری هزینه کنیم مستقیما از خودتان می گیریم؛ اگر دوست دارید زباله روی زمین بریزید ما جمع کنیم مشکلی نیست! هزینه جمع آوری زباله معابر را مستقیما از طریق بالا بردن مالیات و عوارض شهری از خودتان می گیریم. مردم هم می گویند آشغال روی زمین و معابر و جوی ها نمی ریزیم که هیچ؛ اگر کسی هم خواست این کار را بکند طوری جریمه اش کنید که دفعه آخرش باشد!

هر چند ماه یک بار فقط شاخ و برگ درختان که روی زمین ریخته شده است را جمع می کنند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب