preloder
روزشمار تاریخ ایالات متحده آمریکا
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
روز منفی ۳ کنفرانس
۴ فروردین ۱۳۹۷

باز هم حمایت از نظامیان، این بار در صنعت بیمه

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
به عنوان پیش درآمد توضیح می‌دهم که برای بیمه‌ی اتومبیل، می‌توان از شرکت‌های مختلف Quote گرفت. به سایت مربوطه می‌روید، مشخصات خود و اتومبیل‌تان را وارد می‌کنید و به شما قیمت دقیق داده می‌شود. اگر مبلغ را برای ۶ ماه پرداخت کنید، حالت به صرفه‌تری از پرداخت ماهانه است. با توجه به quoteها و پوشش‌های بیمه‌ای مختلف، می‌توانید مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. البته برخی اوقات شرکت‌های بیمه‌ی محلی، خدمات مناسب‌تری نسبت به کمپانی‌های بزرگ ارائه می‌دهند.

شرکت Geico از جمله بیمه‌های مطرح امریکاست. در حال quote گرفتن در وب‌سایتش بودم که دیدم یک شماره تماس اختصاصی و شبانه روزی (به قول این‌ها 24/7 یعنی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز) برای نظامیان معرفی کرده که در آن اپراتورهای بازنشسته‌ی ارتش پاسخگوی همکاران‌شان هستند. بیشتر که جستجو کردم دیدم این شرکت خدمات و مزایای متنوعی برای نظامیان در نظر گرفته است.

شعارشان را اینگونه مطرح کرده اند: «GEICO is committed to serving those who serve us! گایکو متعهد است که خدمت کند به کسانی که به ما خدمت می‌کنند!» از تخفیف ۱۵ درصدی روی کل هزینه‌های بیمه‌ای گرفته تا تسهیلات پرداخت تا پوشش بیمه‌ای در سطح جهان (نه فقط امریکا)، چند نمونه از اقدامات شرکت برای تحقق این شعار بوده اند. نه تنها پرسنل فعلی ارتش، بلکه بازنشسته‌ها، اعضای فعال و رزور گارد ملی و حتی کارکنان برخی سازمان‌های مرتبط با ارتش نیز از سال ۱۹۳۶ شامل این حمایت‌‌ها بوده و هستند.

مورد بعد، Emergency Deployment Discount است. یعنی یک تخفیف ویژه برای نظامیانی که خود یا وسائل نقلیه‌شان در مناطقی با خطر قریب الوقوع مستقر می‌شوند که اینگونه مناطق توسط وزارت دفاع مشخص شده اند. حتی اعضای انجمن سلاح امریکا نیز صلاحیت استفاده از تخفیفات بیمه‌ای گایکو را خواهند داشت.

مطالب مرتبط

باز هم حمایت از نظامیان، این بار در صنعت بیمه

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
به عنوان پیش درآمد توضیح می‌دهم که برای بیمه‌ی اتومبیل، می‌توان از شرکت‌های مختلف Quote گرفت. به سایت مربوطه می‌روید، مشخصات خود و اتومبیل‌تان را وارد می‌کنید و به شما قیمت دقیق داده می‌شود. اگر مبلغ را برای ۶ ماه پرداخت کنید، حالت به صرفه‌تری از پرداخت ماهانه است. با توجه به quoteها و پوشش‌های بیمه‌ای مختلف، می‌توانید مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. البته برخی اوقات شرکت‌های بیمه‌ی محلی، خدمات مناسب‌تری نسبت به کمپانی‌های بزرگ ارائه می‌دهند.

شرکت Geico از جمله بیمه‌های مطرح امریکاست. در حال quote گرفتن در وب‌سایتش بودم که دیدم یک شماره تماس اختصاصی و شبانه روزی (به قول این‌ها 24/7 یعنی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز) برای نظامیان معرفی کرده که در آن اپراتورهای بازنشسته‌ی ارتش پاسخگوی همکاران‌شان هستند. بیشتر که جستجو کردم دیدم این شرکت خدمات و مزایای متنوعی برای نظامیان در نظر گرفته است.

شعارشان را اینگونه مطرح کرده اند: «GEICO is committed to serving those who serve us! گایکو متعهد است که خدمت کند به کسانی که به ما خدمت می‌کنند!» از تخفیف ۱۵ درصدی روی کل هزینه‌های بیمه‌ای گرفته تا تسهیلات پرداخت تا پوشش بیمه‌ای در سطح جهان (نه فقط امریکا)، چند نمونه از اقدامات شرکت برای تحقق این شعار بوده اند. نه تنها پرسنل فعلی ارتش، بلکه بازنشسته‌ها، اعضای فعال و رزور گارد ملی و حتی کارکنان برخی سازمان‌های مرتبط با ارتش نیز از سال ۱۹۳۶ شامل این حمایت‌‌ها بوده و هستند.

مورد بعد، Emergency Deployment Discount است. یعنی یک تخفیف ویژه برای نظامیانی که خود یا وسائل نقلیه‌شان در مناطقی با خطر قریب الوقوع مستقر می‌شوند که اینگونه مناطق توسط وزارت دفاع مشخص شده اند. حتی اعضای انجمن سلاح امریکا نیز صلاحیت استفاده از تخفیفات بیمه‌ای گایکو را خواهند داشت.

مطالب مرتبطآخرین مطالب