preloder
سیستم کاری در آمریکا
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
روز منفی ۲ کنفرانس
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

همسفر شراب (قسمت هفتم _ گربه ، موش و رضای خدا)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
روز سه‌شنبه چهارم سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی اولین روز کاری من. هنوز خواب و بیداری‌ام سر جایش نیامده است. مثل روز قبل، ناگهان حوالی ۲ یا ۳ صبح از خواب می‌پرم و تا نیم ساعتی هر چقدر کلنجار می‌روم خوابم نمی‌برد. انگار که دل کوک نیست. به هر قیمتی ساعت هشت و نیم صبح بیدار می‌شوم. باید به سمت آزمایشگاه بروم و با استاد صحبت کنم. حدود ساعت نه و ده دقیقهٔ صبح به ساختمان اینترچرچ می‌رسم. از سمت خیابان کلرمونت (خیابان مابین ریورساید و برادوی) وارد ساختمان می‌شوم. به سمت قسمت ورودی می‌روم. نگهبان‌ها پشت پیشخوان نشسته‌اند و روی میزشان دفتری برای امضای تازه‌واردین یا بازدیدکنندگان گذاشته شده. پشت سرشان هم با پلهٔ برقی است برای رفتن به رستوران زیرزمین ساختمان. روی دیوار خاکستری پشت میزها به صورت برجسته و بزرگ با رنگ زرد تیره آیه‌ای از انجیل نوشته شده است: «هرچه می‌کنید، آن را برای رضایت عظمت پروردگار کنید». روی دفتر ورود و خروج را امضا و ساعت ورود را یادداشت می‌کنم.

مطالب مرتبط

همسفر شراب (قسمت هفتم _ گربه ، موش و رضای خدا)

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
روز سه‌شنبه چهارم سپتامبر سال ۲۰۱۲ میلادی اولین روز کاری من. هنوز خواب و بیداری‌ام سر جایش نیامده است. مثل روز قبل، ناگهان حوالی ۲ یا ۳ صبح از خواب می‌پرم و تا نیم ساعتی هر چقدر کلنجار می‌روم خوابم نمی‌برد. انگار که دل کوک نیست. به هر قیمتی ساعت هشت و نیم صبح بیدار می‌شوم. باید به سمت آزمایشگاه بروم و با استاد صحبت کنم. حدود ساعت نه و ده دقیقهٔ صبح به ساختمان اینترچرچ می‌رسم. از سمت خیابان کلرمونت (خیابان مابین ریورساید و برادوی) وارد ساختمان می‌شوم. به سمت قسمت ورودی می‌روم. نگهبان‌ها پشت پیشخوان نشسته‌اند و روی میزشان دفتری برای امضای تازه‌واردین یا بازدیدکنندگان گذاشته شده. پشت سرشان هم با پلهٔ برقی است برای رفتن به رستوران زیرزمین ساختمان. روی دیوار خاکستری پشت میزها به صورت برجسته و بزرگ با رنگ زرد تیره آیه‌ای از انجیل نوشته شده است: «هرچه می‌کنید، آن را برای رضایت عظمت پروردگار کنید». روی دفتر ورود و خروج را امضا و ساعت ورود را یادداشت می‌کنم.

مطالب مرتبطآخرین مطالب