preloder
آغازی دیگر
۳ دی ۱۳۹۶
گزیده ای از وقایع سال ۲۰۱۷ در ۷ دقیقه
۴ دی ۱۳۹۶

واشنگتن: استقلال، آزادی، جمهوری آمریکایی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
واشنگتن جای خوبی است برای آشنایی با تاریخ آمریکا. تقریبا تمامی وقایع و شخصیت های تاثیر گذار در آمریکا جایی در بلوار اصلی شهر واشنگتن دارند. بعضی خیابان های شهر هم به نام ایالت های کشور و چهره های تاثیر گذار تاریخی است.

آمریکا از ورود مهاجران اروپایی تاریخ 500 ساله دارد. کشور آمریکا به معنی امروز حدود 250 سال پیش با انقلاب این کشور شکل گرفت. تا پیش از آن ایالات شرقی آمریکا در اختیار انگلیس بوده اند. ظلم و ستمی که بر این ایالت ها وارد می شود موجب انگیزه های انقلابی می گردد. از جمله در سال 1773 دولت انگلیس برای تامین مخارج جنگ هایش مالیات بیشتری را بر مستعمرات خود تحمیل می کند. این مالیات مضاعف جرقه ی انقلاب می گردد و انقلابیون آمریکایی خرید چای انگلیسی را تحریم می کنند (چیزی شبیه تحریم تنباکو در تاریخ ما) و شهر بوستون کانون شروع مبارزات می شود. پاسخ تند دولت انگلیس با اعمال زور برای سرکوب قیام مردم موجب گسترش انقلاب به سایر شهر ها و ایالت ها و همبستگی استقلال خواهان می شود. انقلابیون به تدریج دولت و مجلس در سایه تشکیل می دهند. مجلس در سال 1776 اعلامیه ی استقلال را تصویب می کند. تاریخ تصویب این اعلامیه یعنی چهارم جولای روز استقلال آمریکا شناخته می شود و تعطیل رسمی است. هر سال در این روز جشن ها و آتش بازی هایی برگزار می شود. البته این استقلال خواهی برای آمریکایی ها آسان نبود و به جنگ 8 ساله ای با نیروهای انگلیس از 1775 تا 1783 انجامید که در نهایت انقلابیون پیروز شدند.

از رهبران اصلی انقلاب و مبارز اصلی جنگ های استقلال از انگلیس جورج واشنگتن بود. واشنگتن در یک نبرد سرنوشت ساز در سرمای شدید موفق به عبور از رودخانه ی یخ زده ی دللاویر و شکست نیروهای انگلیسی می شود که به پیروزی انقلابیون می انجامد. نقاشی های متعددی از گذر واشنگتن از رودخانه ی دللاویر کشیده شده که یک نمونه ی بزرگش در ساختمان کنگره بود . اگرچه ایالت های انقلابی ابتدا محدود به ایالات در امتداد ساحل شرقی آمریکا بوده اند اما به مرور زمان سایر ایالت ها هم به کشور تازه تاسیس ایالات متحده اضافه شده اند. بعد از پیروزی، انقلابیون در مجمعی قانون اساسی آمریکا را تدوین کردند. جرج واشنگتن به عنوان دبیر این مجمع انتخاب شد. این قانون که قلب قوانین حاکم بر ایالات متحده است بر مبنای تفکیک قوا به مجریه، مقننه (مجلسین) و قضاییه و بر مبنای نظام ایالتی سازمان یافته است. بعد از آن هم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا شد. شهر واشنگتن به نام او نامیده شده است. درست در وسط بلوار هم مناره ی بلندی با نوک تیز به نام او ساخته اند. واشنگتن یکی از سه رییس جمهوری است که به عنوان موفق ترین روسای جمهور آمریکا شناخته می شوند. پس از آن روابط دولت انگلیس با دولت تازه تاسیس آمریکا خصمانه باقی ماند و از جمله دولت انگلیس تحریم های تجاری را بر این کشور تحمیل کرد. با توجه به آنکه در آن زمان بسیاری از کشورها مستعمره ی انگلیس بودند، تحریم ها فشار زیادی بر دولت تازه تاسیس آمریکا وارد می کند. نهایتا این مسایل منجر به جنگ دوم بین آمریکا و انگلیس شد که از سال 1812 تا 1815 به طول انجامید. در سال 1814 نیروهای انگلیسی وارد پایتخت یعنی شهر واشنگتن شدند و کنگره و کاخ سفید را آتش زدند. آمریکا در نهایت در این جنگ پیروز شد و این جنگ بسیاری مسایل بین انگلیس و آمریکا را حل کرد و آمریکا را به عنوان یک دولت و ملت جدید تثبیت نمود .

این هر دو جنگ در تاریخ آمریکا نقش بسیار مهمی داشته اند. یادم هست در نیویورک راهنمای تور مجسمه ی آزادی به این دو جنگ اشاره می کرد و مخصوصا به من گفت بسیاری از خارجی ها نمی دانند ما در واقع دو جنگ برای استقلالمان داشته ایم. در کنگره هم که بودم راهنمای تور بر روی این دو جنگ تمرکز می کرد.

آمریکا سه قوه مجریه قضاییه و مقننه دارد. رییس جمهور (دولت) و مجلسین با رای مردم انتخاب می شوند. قضات دادگاه عالی آمریکا که مهمترین نهاد قضایی آمریکا است با پیشنهاد رییس جمهور و تایید سنا انتخاب می شوند. در حال حاضر این دادگاه 9 عضو دارد. اعضا پس از انتخاب مادام العمر می باشند. البته از نظر قانون برای اعضای این نهاد شرطی در نظر گرفته نشده  (مثلا سواد حقوقی یا سابقه ی سیاسی یا ...) بنابراین به طور نظری هر کسی که رییس جمهور معرفی کند و بتواند از سنا رای اعتماد بگیرد در این دادگاه وارد می شود. به مرور زمان این دادگاه نقش موثرتری در سیاست آمریکا ایفا کرده است از جمله نقش آن در قضیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 بین بوش و الگور. در آن دوره، بوش با 1000 رای بیشتر رای های الکترال ایالت فلوریدا را از آن خود کرده بود که به دلیل مضیقه ی زمانی قانون ایالتی برای تایید انتخابات، امکان بازشماری همه ی رای های نبود. دادگاه عالی با رای خود پیروزی بوش را تایید کرد.  همین نقش پررنگ تر دادگاه در عالم سیاست حساسیت ها را در مورد قضات انتخابی و رویکردهای فکری سیاسی آن ها بیشتر رده است. در میان قضات فعلی 3 زن و یک سیاه پوست هم حاضر هستند.  ساختمان دادگاه عالی نزدیک ساختمان کنگره است. ساختمان سفید رنگی است که شبیه ساختمان های یونان باستان ساخته شده. تعدادی پله ی سرتاسری بزرگ، ستون های متعدد بلند و سقفی که روی این ستون ها سوار شده است با سر در مثلثی شکل.

مطالب مرتبط

واشنگتن: استقلال، آزادی، جمهوری آمریکایی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
واشنگتن جای خوبی است برای آشنایی با تاریخ آمریکا. تقریبا تمامی وقایع و شخصیت های تاثیر گذار در آمریکا جایی در بلوار اصلی شهر واشنگتن دارند. بعضی خیابان های شهر هم به نام ایالت های کشور و چهره های تاثیر گذار تاریخی است.

آمریکا از ورود مهاجران اروپایی تاریخ 500 ساله دارد. کشور آمریکا به معنی امروز حدود 250 سال پیش با انقلاب این کشور شکل گرفت. تا پیش از آن ایالات شرقی آمریکا در اختیار انگلیس بوده اند. ظلم و ستمی که بر این ایالت ها وارد می شود موجب انگیزه های انقلابی می گردد. از جمله در سال 1773 دولت انگلیس برای تامین مخارج جنگ هایش مالیات بیشتری را بر مستعمرات خود تحمیل می کند. این مالیات مضاعف جرقه ی انقلاب می گردد و انقلابیون آمریکایی خرید چای انگلیسی را تحریم می کنند (چیزی شبیه تحریم تنباکو در تاریخ ما) و شهر بوستون کانون شروع مبارزات می شود. پاسخ تند دولت انگلیس با اعمال زور برای سرکوب قیام مردم موجب گسترش انقلاب به سایر شهر ها و ایالت ها و همبستگی استقلال خواهان می شود. انقلابیون به تدریج دولت و مجلس در سایه تشکیل می دهند. مجلس در سال 1776 اعلامیه ی استقلال را تصویب می کند. تاریخ تصویب این اعلامیه یعنی چهارم جولای روز استقلال آمریکا شناخته می شود و تعطیل رسمی است. هر سال در این روز جشن ها و آتش بازی هایی برگزار می شود. البته این استقلال خواهی برای آمریکایی ها آسان نبود و به جنگ 8 ساله ای با نیروهای انگلیس از 1775 تا 1783 انجامید که در نهایت انقلابیون پیروز شدند.

از رهبران اصلی انقلاب و مبارز اصلی جنگ های استقلال از انگلیس جورج واشنگتن بود. واشنگتن در یک نبرد سرنوشت ساز در سرمای شدید موفق به عبور از رودخانه ی یخ زده ی دللاویر و شکست نیروهای انگلیسی می شود که به پیروزی انقلابیون می انجامد. نقاشی های متعددی از گذر واشنگتن از رودخانه ی دللاویر کشیده شده که یک نمونه ی بزرگش در ساختمان کنگره بود . اگرچه ایالت های انقلابی ابتدا محدود به ایالات در امتداد ساحل شرقی آمریکا بوده اند اما به مرور زمان سایر ایالت ها هم به کشور تازه تاسیس ایالات متحده اضافه شده اند. بعد از پیروزی، انقلابیون در مجمعی قانون اساسی آمریکا را تدوین کردند. جرج واشنگتن به عنوان دبیر این مجمع انتخاب شد. این قانون که قلب قوانین حاکم بر ایالات متحده است بر مبنای تفکیک قوا به مجریه، مقننه (مجلسین) و قضاییه و بر مبنای نظام ایالتی سازمان یافته است. بعد از آن هم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا شد. شهر واشنگتن به نام او نامیده شده است. درست در وسط بلوار هم مناره ی بلندی با نوک تیز به نام او ساخته اند. واشنگتن یکی از سه رییس جمهوری است که به عنوان موفق ترین روسای جمهور آمریکا شناخته می شوند. پس از آن روابط دولت انگلیس با دولت تازه تاسیس آمریکا خصمانه باقی ماند و از جمله دولت انگلیس تحریم های تجاری را بر این کشور تحمیل کرد. با توجه به آنکه در آن زمان بسیاری از کشورها مستعمره ی انگلیس بودند، تحریم ها فشار زیادی بر دولت تازه تاسیس آمریکا وارد می کند. نهایتا این مسایل منجر به جنگ دوم بین آمریکا و انگلیس شد که از سال 1812 تا 1815 به طول انجامید. در سال 1814 نیروهای انگلیسی وارد پایتخت یعنی شهر واشنگتن شدند و کنگره و کاخ سفید را آتش زدند. آمریکا در نهایت در این جنگ پیروز شد و این جنگ بسیاری مسایل بین انگلیس و آمریکا را حل کرد و آمریکا را به عنوان یک دولت و ملت جدید تثبیت نمود .

این هر دو جنگ در تاریخ آمریکا نقش بسیار مهمی داشته اند. یادم هست در نیویورک راهنمای تور مجسمه ی آزادی به این دو جنگ اشاره می کرد و مخصوصا به من گفت بسیاری از خارجی ها نمی دانند ما در واقع دو جنگ برای استقلالمان داشته ایم. در کنگره هم که بودم راهنمای تور بر روی این دو جنگ تمرکز می کرد.

آمریکا سه قوه مجریه قضاییه و مقننه دارد. رییس جمهور (دولت) و مجلسین با رای مردم انتخاب می شوند. قضات دادگاه عالی آمریکا که مهمترین نهاد قضایی آمریکا است با پیشنهاد رییس جمهور و تایید سنا انتخاب می شوند. در حال حاضر این دادگاه 9 عضو دارد. اعضا پس از انتخاب مادام العمر می باشند. البته از نظر قانون برای اعضای این نهاد شرطی در نظر گرفته نشده  (مثلا سواد حقوقی یا سابقه ی سیاسی یا ...) بنابراین به طور نظری هر کسی که رییس جمهور معرفی کند و بتواند از سنا رای اعتماد بگیرد در این دادگاه وارد می شود. به مرور زمان این دادگاه نقش موثرتری در سیاست آمریکا ایفا کرده است از جمله نقش آن در قضیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 بین بوش و الگور. در آن دوره، بوش با 1000 رای بیشتر رای های الکترال ایالت فلوریدا را از آن خود کرده بود که به دلیل مضیقه ی زمانی قانون ایالتی برای تایید انتخابات، امکان بازشماری همه ی رای های نبود. دادگاه عالی با رای خود پیروزی بوش را تایید کرد.  همین نقش پررنگ تر دادگاه در عالم سیاست حساسیت ها را در مورد قضات انتخابی و رویکردهای فکری سیاسی آن ها بیشتر رده است. در میان قضات فعلی 3 زن و یک سیاه پوست هم حاضر هستند.  ساختمان دادگاه عالی نزدیک ساختمان کنگره است. ساختمان سفید رنگی است که شبیه ساختمان های یونان باستان ساخته شده. تعدادی پله ی سرتاسری بزرگ، ستون های متعدد بلند و سقفی که روی این ستون ها سوار شده است با سر در مثلثی شکل.

مطالب مرتبطآخرین مطالب