preloder
به افق آمریکا…
۷ آذر ۱۳۹۶
نکاتی که بدو ورود به آمریکا توجه تان را جلب می کند
۷ آذر ۱۳۹۶

نحوه ی خرید بلیط حمل و نقل عمومی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند روز پیش یادداشت یک مهمان در خصوص نحوه خرید بلیط حمل و نقل عمومی در نیویورک و نیوجرسی در کانال چاپ شد. بنده هم خلاف تجربه دوست‌مون رو در یه شهر دیگه داشتم:
چند ماه پیش برای یه کنفرانس رفته بودم شهر phoenix در ایالت آریزونا. صبح زود میخواستم برم کنفرانس و باید از اتوبوس یا مترو استفاده میکردم. از هتل که اومدم بیرون خواستم بلیط اتوبوس بخرم ولی نزدیک اون ایستگاهی که من میخواستم سوار شم بلیط فروشی نبود. وقتی اتوبوس رسید از راننده پرسیدم میتونم سوار شم و در مقصد بلیط بخرم گفت نه. خلاصه سوارم نکرد. مجبور شدم حدود ۲۰ دقیقه پیاده برم تا به ایستگاهی برسم که بلیط میفروشه.
اینکه در فرهنگ آمریکا به مردم اعتماد میکنند همه جا عمومیت نداره. حتی تجربه من در شهر دنور اینطور بوده که در محله فقیرنشین شهر به مردم اعتماد نمیکنن ولی در مناطقی که مردم ثروتمندتر و مرفه‌تر زندگی میکنند خیلی بیشتر به مردم اعتماد میکنند.

مطالب مرتبط

نحوه ی خرید بلیط حمل و نقل عمومی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند روز پیش یادداشت یک مهمان در خصوص نحوه خرید بلیط حمل و نقل عمومی در نیویورک و نیوجرسی در کانال چاپ شد. بنده هم خلاف تجربه دوست‌مون رو در یه شهر دیگه داشتم:
چند ماه پیش برای یه کنفرانس رفته بودم شهر phoenix در ایالت آریزونا. صبح زود میخواستم برم کنفرانس و باید از اتوبوس یا مترو استفاده میکردم. از هتل که اومدم بیرون خواستم بلیط اتوبوس بخرم ولی نزدیک اون ایستگاهی که من میخواستم سوار شم بلیط فروشی نبود. وقتی اتوبوس رسید از راننده پرسیدم میتونم سوار شم و در مقصد بلیط بخرم گفت نه. خلاصه سوارم نکرد. مجبور شدم حدود ۲۰ دقیقه پیاده برم تا به ایستگاهی برسم که بلیط میفروشه.
اینکه در فرهنگ آمریکا به مردم اعتماد میکنند همه جا عمومیت نداره. حتی تجربه من در شهر دنور اینطور بوده که در محله فقیرنشین شهر به مردم اعتماد نمیکنن ولی در مناطقی که مردم ثروتمندتر و مرفه‌تر زندگی میکنند خیلی بیشتر به مردم اعتماد میکنند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب