preloder
سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست
۱۰ آبان ۱۳۹۶
ماشین خاص
۱۰ آبان ۱۳۹۶

جریمه ی رانندگی در ماساچوست

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در ماساچوست، اولین باری که خطای رانندگی بکنید، جریمه نمی‌شوید؛ یک برگِ شبیهِ جریمه به عنوان اخطار (وارنینگ) دریافت می‌کنید .
از دفعه ی بعد اما، حساب‌تان با پلیس و سپس شرکت بیمه است!
جریمه‌هایی مثل سرعت بالا یا سبقت غیر مجاز، ماهانه‌ی پرداختی به بیمه را شدیداً افزایش می‌دهند.
همان طور که در تصویر می‌بینید، امروز برای اولین بار، برگ اخطار گرفتم که البته آخرین بار نیز خواهد بود؛ از دفعه‌ی آینده، جریمه!

مطالب مرتبط

جریمه ی رانندگی در ماساچوست!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در ماساچوست، اولین باری که خطای رانندگی بکنید، جریمه نمی‌شوید؛ یک برگِ شبیهِ جریمه به عنوان اخطار (وارنینگ) دریافت می‌کنید .
از دفعه ی بعد اما، حساب‌تان با پلیس و سپس شرکت بیمه است!
جریمه‌هایی مثل سرعت بالا یا سبقت غیر مجاز، ماهانه‌ی پرداختی به بیمه را شدیداً افزایش می‌دهند.
همان طور که در تصویر می‌بینید، امروز برای اولین بار، برگ اخطار گرفتم که البته آخرین بار نیز خواهد بود؛ از دفعه‌ی آینده، جریمه!

مطالب مرتبطآخرین مطالب

پنج چیز در آمریکا به طور مسخره و غیر قابل باوری گرونه:

1- هزینه‌ی آموزش عالی (شهریه‌ی دانشگاه‌های متوسط به بالا به خصوص در مقطع لیسانس)
2- بیمه (به ویژه بیمه‌ی پزشکی)
3- هزینه‌ی درمان (نه لزوما دستمزد پزشک، که جزئی از اون هزینه است)
4- کرایه‌ی تاکسی
5- تشک تخت‌خواب! (بله!)

پنج چیز هم به طور غیر قابل باوری ارزونه:

1- غذاها (البته غذاهای با کیفیت پایین و پست، مثل همین مک دونالد!)
2- ملبسه (البته لباس‌های تولید چین و ویتنام و اینها)
3- سود بانکی روی سپرده‌ها (در حد صفر!)
4- حداقل دستمزد (هشت دلار در ساعت)
5- هزینه‌ی حمل و نقل عمومی از جمله هواپیما

مطالب مرتبط

پنج چیز در آمریکا به طور مسخره و غیر قابل باوری گرونه:

1- هزینه‌ی آموزش عالی (شهریه‌ی دانشگاه‌های متوسط به بالا به خصوص در مقطع لیسانس)
2- بیمه (به ویژه بیمه‌ی پزشکی)
3- هزینه‌ی درمان (نه لزوما دستمزد پزشک، که جزئی از اون هزینه است)
4- کرایه‌ی تاکسی
5- تشک تخت‌خواب! (بله!)

پنج چیز هم به طور غیر قابل باوری ارزونه:

1- غذاها (البته غذاهای با کیفیت پایین و پست، مثل همین مک دونالد!)
2- ملبسه (البته لباس‌های تولید چین و ویتنام و اینها)
3- سود بانکی روی سپرده‌ها (در حد صفر!)
4- حداقل دستمزد (هشت دلار در ساعت)
5- هزینه‌ی حمل و نقل عمومی از جمله هواپیما

مطالب مرتبطآخرین مطالب