preloder
هزینه مالی رقابت های انتخاباتی به یک مسئله به شدت دو قطبی کننده در سطح ملی تبدیل شده است
۱۰ آبان ۱۳۹۶
سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست
۱۰ آبان ۱۳۹۶

سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست

اصلاحات عمده نیازمند تغییر قانون اساسی یا داشتن یک دیوان عالی متفاوت است

با وجود این که اصلاح طلبان با مطرح شدن مسئله هزینه های انتخاباتی قدرتمند شده اند، اما راه دشواری را پیش رو خواهند داشت. حتی اگر این مسئله تا این حد نیز دو قطبی نبود، باز هم این قوانین دادگاه عالی هستند - قانون Citizens United، همچنین قوانین دیگری که به دهه 1970 مربوط می شوند – که تعیین می کنند کدام اصلاحات می توانند از تصویب کنگره بگذرند بدون این که بعداً باطل شوند.
و همواره اکثریت دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که هر محدودیت سخت در رابطه با صرف هزینه کلی – از جانب کاندیداها، احزاب یا تامین کنندگان مالی - جزو محدودیت های غیر قانونی آزادی بیان محسوب می شود. این بدین معناست که حتی اگر یک سیستم تامین مالی عمومی اختیاری برای رقابت های انتخاباتی کنگره ایجاد شده باشد، کاندیداهایی که منابع مالی عمومی را می پذیرند باز هم می توانند پذیرای سرازیر شدن منابع مالی متفرقه باشند.
بنابراین برخی افراد که خواهان اصلاح مسئله مالی رقابت های انتخاباتی هستند پیشنهاد کرده اند تا از طریق اصلاح قانون اساسی ایالات متحده، سران قضات یا از طریق یک فرآیند اصلاحی رایج و یا از طریق درخواست یک اجلاس قانونی مورد ارزیابی قرار گیرند.
اکثریت دموکرات های ملی در حمایت از یک اصلاحیه قانونی در رابطه با تامین مالی رقابت های انتخاباتی به صف شده اند. پیشنهاد اصلاحی آنها اشاره می کند که " کنگره و ایالت ها می توانند درباره جذب و هزینه کردن پول توسط کاندیداها و دیگران محدودیت های منطقی را تصویب و اجرا کنند تا بتوانند بر انتخابات تاثیرگذار باشند." همچنین اشاره می کند که کنگره و ایالت ها نباید در موضوع صرف هزینه انتخابات با " شرکت ها یا واحد های تجاری ساختگی دیگر" همانند مردم عادی رفتار کنند و این که آنها باید از وارد شدن در اینگونه فعالیت ها منع شوند. در ضمن، ایالت های Vermont و California درخواست کرده اند تا یک اجلاس قانونی برای محدود کردن پول در سیاست برگزار شود.
با وجود این که یک اصلاحیه قانونی پیشنهاد شده است، اما این پیشنهاد نیازمند تایید 38 ایالت است تا به صورت قانونی به جریان بیفتد – این کار سختی است، به ویژه به دلیل پیروزی های فراگیر سال های اخیر جمهوری خواهان در اکثر ایالت ها. در چهار دهه گذشته فقط یک بار اصلاحیه قانونی به تصویب رسیده است. بنابراین به این زودی ها این اتفاق نخواهد افتاد. تنها روش ممکن برای تغییر سریع درباره این مسئله می تواند تغییر در ترکیب دیوان عالی باشد. موارد بحث برانگیز در رابطه با تامین مالی انتخاباتی در دهه گذشته، به دفعات با اکثریت ضعیف پنج رای اصلاح طلبان به تصویب رسیده است.
بنابراین اگر یک قاضی اصلاح طلب منصب خود را از دست بدهد و به جای آن یک لیبرال منصوب شود، کاملاً احتمال دارد که قانون Citizens United و قوانین جدید دیگر لغو شوند. در واقع، بنا به گزارش ها، هیلاری کلینتون در ماه مه 2015 گفته است که فقط قضاتی را در دیوان عالی منصوب خواهد کرد که قانون Citizens United را لغو کنند و رقیب او برای نامزدی حزب دموکرات یعنی برنی ساندرز نیز از قبل دیدگاه مشابهی را داشته است.