preloder
دستشویی های ایستاده دانشگاه در آمریکا برای افراد با قدهای مختلف!
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پیش‌درآمدی برای سفر هفته‌ی آینده‌مان به شهر بوستون: زنان مسلمان در آمریکا / قسمت دوم
۲۵ شهریور ۱۳۹۶

چند تفاوت در برنامه ریزی زمان امتحانات و تعطیلات بین ترم دانشگاه با ایران

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند تفاوت در برنامه‌ریزی زمان امتحانات و تعطیلات بین ترم دانشگاه با ایران
۱- بازه‌ی زمانی برگزاری امتحانات کوتاه و به مدت تنها یک هفته است. امکان بالایی وجود دارد که چند امتحان در یک یا دو روز متوالی داشته باشید.
۲- زمان امتحان هر درس بنا به روز شروع و ساعت برگزاری آن کلاس در یک جدول کلی مشخص شده و از ابتدای ترم معلوم است.
۳- زمان تعطیلات بین دو ترم طولانی و حدود ۱ ماه است که از عید کریسمس آغاز می‌شود.
۴- زمان عیدشان که در آن به سفر، تفریح و دید و بازدید می‌روند، معمولاً در بدترین و سردترین شرایط آب و هوایی سال واقع شده است. این بد سلیقگی، مخصوصاً برای مایی که عید نوروز را در بهترینن موقع سال و زیباترین وضعیتِ طبیعت جشن می‌گیریم، به شدت توی ذوق می‌زند!

مطالب مرتبط

چند تفاوت در برنامه ریزی زمان امتحانات و تعطیلات بین ترم دانشگاه با ایران

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چند تفاوت در برنامه‌ریزی زمان امتحانات و تعطیلات بین ترم دانشگاه با ایران
۱- بازه‌ی زمانی برگزاری امتحانات کوتاه و به مدت تنها یک هفته است. امکان بالایی وجود دارد که چند امتحان در یک یا دو روز متوالی داشته باشید.
۲- زمان امتحان هر درس بنا به روز شروع و ساعت برگزاری آن کلاس در یک جدول کلی مشخص شده و از ابتدای ترم معلوم است.
۳- زمان تعطیلات بین دو ترم طولانی و حدود ۱ ماه است که از عید کریسمس آغاز می‌شود.
۴- زمان عیدشان که در آن به سفر، تفریح و دید و بازدید می‌روند، معمولاً در بدترین و سردترین شرایط آب و هوایی سال واقع شده است. این بد سلیقگی، مخصوصاً برای مایی که عید نوروز را در بهترینن موقع سال و زیباترین وضعیتِ طبیعت جشن می‌گیریم، به شدت توی ذوق می‌زند!

مطالب مرتبطآخرین مطالب