preloder
همسفر شراب (قسمت اول – چه شد که رفتم)
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
دستشویی های ایستاده دانشگاه در آمریکا برای افراد با قدهای مختلف!
۲۵ شهریور ۱۳۹۶

پرواز ۶ ساعته بدون یک وعده غذا، مسئولان رسیدگی کنند!
یکی از خوبی‌های آمریکا، تعداد زیاد خطوط هواپیمایی و هواپیماهاش هست. گفته می‌شود که روزانه بیش از  ۸۷۰۰۰ پرواز هوایی در آمریکا انجام می‌شود.* مثل اکثر چیزها، تناسب نسبتاً خوبی هم میان درآمد افراد و هزینه‌ی سفر هوایی معمولی وجود دارد. طوری که بلیت معمولی (اکونومیک) برای یک پرواز رفت و برگشت از ساحل شرقی به ساحل غربی، چیزی در حدود ده درصدِ «متوسط درآمد ماهانه»ی مردم است (متوسط درامد ماهانه را ۴۰۰۰ و قیمت بلیت رفت و برگشت از بوستون به لوس آنجلس را ۴۰۰ دلار تخمین زده‌ام، با توجه به تجربه‌ی شخصی).
تعدد شرکت‌های هواپیمایی و تعداد زیاد هواپیماها و فرودگاه‌ها، بازار رقابتی خوبی ایجاد کرده که این مساله در تعدیل و کاهش قیمت‌ها موثر است.

البته بدی این داستان هم این است که شرکت‌های هوایی دست به هر کاری می‌زنند تا قیمت‌هایشان را به طور مصنوعی پایین نشان دهند! مثلاً در برخی موارد برای هر چمدان (حتی چمدان اول) پول اخذ می‌کنند! یا در طول یک پرواز ۶ ساعته، فقط یک قهوه سرو می‌کنند تا مسافرین مجبور باشند هر خوراکی دیگری را با قیمت گزاف بخرند.

مطالب مرتبط


پرواز ۶ ساعته بدون یک وعده غذا، مسئولان رسیدگی کنند!
یکی از خوبی‌های آمریکا، تعداد زیاد خطوط هواپیمایی و هواپیماهاش هست. گفته می‌شود که روزانه بیش از  ۸۷۰۰۰ پرواز هوایی در آمریکا انجام می‌شود.* مثل اکثر چیزها، تناسب نسبتاً خوبی هم میان درآمد افراد و هزینه‌ی سفر هوایی معمولی وجود دارد. طوری که بلیت معمولی (اکونومیک) برای یک پرواز رفت و برگشت از ساحل شرقی به ساحل غربی، چیزی در حدود ده درصدِ «متوسط درآمد ماهانه»ی مردم است (متوسط درامد ماهانه را ۴۰۰۰ و قیمت بلیت رفت و برگشت از بوستون به لوس آنجلس را ۴۰۰ دلار تخمین زده‌ام، با توجه به تجربه‌ی شخصی).
تعدد شرکت‌های هواپیمایی و تعداد زیاد هواپیماها و فرودگاه‌ها، بازار رقابتی خوبی ایجاد کرده که این مساله در تعدیل و کاهش قیمت‌ها موثر است.

البته بدی این داستان هم این است که شرکت‌های هوایی دست به هر کاری می‌زنند تا قیمت‌هایشان را به طور مصنوعی پایین نشان دهند! مثلاً در برخی موارد برای هر چمدان (حتی چمدان اول) پول اخذ می‌کنند! یا در طول یک پرواز ۶ ساعته، فقط یک قهوه سرو می‌کنند تا مسافرین مجبور باشند هر خوراکی دیگری را با قیمت گزاف بخرند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب