preloder
طرحِ ورشکستگیِ دترویت چیست؟
۳ مهر ۱۳۹۶
ورشکستگی دیترویت : ۸ نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید
۳ مهر ۱۳۹۶

ورشکستگی دیترویت : 8 نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید

نوشته شده توسط : دانیل کورتلزبن (Danielle Kurtzleben)

ورشکستگیِ دترویت در کجای راه است؟

در هفتمِ نوامبر، قاضی استیون رودز اظهار کرد که طرحِ ورشکستگیِ این شهر قابلیتِ اجرایی دارد و نسبت به همه ی طلبکاران بی طرف است، و می تواند 7 میلیارد دلار از بارِ بدهی های بی وثیقه ی این شهر بکاهد. پس از آن، دترویت فوراً توافقاتِ بینِ خود و طلبکاران را نهایی کرد. در دهمِ دسامبر، این شهر از ورشکستگی خارج شد و ترخیصِ کوین اور از مدیریتِ بحرانِ شهری در دستورِ کار قرار گرفت. اما کارِ این شهر هنوز ابداً تمام نشده است. اکنون وقتِ اجرای طرحِ ورشکستگی است. این طرح مستلزمِ چند تغییر است. از بابِ نمونه، شهر باید کمیسیونِ بررسیِ مالیِ 9 نفره ای تشکیل داده تا بر همه ی امورِ مالیِ آن نظارت کنند. در همین رابطه، دترویت موظف است بودجه ی خود را متعادل نگاه داشته و پولِ کافی برای دیون و بدهی ها و مستمری های خود به طورِ سالانه اختصاص دهد. قاضی رودز در جلسه ی استماعی در هفتمِ نوامبر با حضورِ مدیرانِ شهری، تاکید کرد که نحوه ی مدیریتِ فعلیِ شهر باید تغییر کند. «اکنون وقتِ آن است که شهر را از ما پس بگیرید. ما آن را مجدداً به دستِ شما می سپاریم... آغازی نو همان چیزی است که شهر نیازمندِ آن است و قوانینِ ورشکستگیِ کشورِ ما آن را میسر ساخته است. امیدواریم کمک کرده باشیم. اکنون وظیفه ی شماست که این طرح را اجرا کنید و می دانم که خواهید کرد. همگی تصدیق می فرمایید که این بهترین کاری است که می توان به نفعِ شهر انجام داد. رساندنِ این نقطه ی آغاز به هدفِ پایانی نیازمندِ خلوص و صداقت است که شما از آن برخوردارید.» یکی از بخشهای اصلی (و البته جذابِ) این توافق، موسوم به «قراردادِ باشکوه»، مربوط است به موسسه ی هنرهای زیبای دترویت (Detroit Institute Arts) که خاستگاهِ بسیاری از آثارِ هنریِ مشهور و گرانبهاست. مقاماتِ شهری به جای فروشِ این آثار به قیمتِ ناچیز، آمدند و سهمِ خود از این موسسه را به صورتِ غیرانتفاعی و به مبلغِ 816 میلیون دلار واگذار کردند تا از این راه کمکی به مشکلاتِ شهری شده باشد. وال استریت جورنال گزارش داده است که بخشِ زیادی از این پول از سوی بنیادهای خیریه و اعانه دهندگان گردآوری شده، و 200 میلیون دلارِ آن را هم ایالتِ میشیگان پرداخت کرده است.