preloder
اشتهای آمریکایی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمریکا شناسی برای همه
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

عنوان کتاب : عصر تلاطم

نویسنده: آلن گرینسپن

مترجم: علیمراد کاکائی


بررسی اجمالی:

شاید هیچ کس بهتر از آلن گرینسپن رئیس کل وقت فدرال رزرو ایالات متحده نتواند نحوه اتخاذ سیاست پولی بعد از حمله یازدهم سپتامبر را شرح دهد. گرینسپن که پس از 25 سال ریاست بر بزرگ ترین بانک مرکزی جهان در سال 2007 بازنشسته شد در کتابی که اواخر همان سال با نام «عصر تلاتم» منتشر کرد برای اولین بار به بحث درباره موضوع حمله یازدهم سپتامبر، پیامد آن بر اقتصاد آمریکا و دلیل سیاست مهار رکود ناشی از این حملات پرداخته است.
در بعد از ظهر 11 سپتامبر من بعد از شرکت در یک کنفرانس بین المللی بانک­های مرکزی، در حالی که از کشور سوئیس با هواپیمای سوئیس ایر به واشنگتن برمی گشتم و توسط رئیس سازمان امنیت آن کشور مشایعت می­شدم، و به سمت کابین تعیین شده هواپیما حرکت می‌کردم. شخصی به نام "باب اگنیو "(Bob Agnew) مرا در راهرو متوقف کرد. باب که قبلاً معاون امنیت مخفی آن کشوربود، مرد بسیار مهربان و کم حرفی بنظر می‌رسید.

در آن لحظه، او چهره عبوسی به خود گرفته بود. به آرامی گفت، "آقای رئیس، کاپیتان هواپیما می­خواهد شما را در کابین جلو ملاقات کند. او گفت، دو هواپیما به سمت مرکز جهانی تجارت پرواز کرده‌اند، و یک هواپیما هم به سمت پنتاگن در حال حرکت است. " و ادامه داد، "شوخی نمی‌کنم"! من در این لحظه تکانی خوردم و باید نگاهی به خودم می‌کردم.
خلبان در کابینش نشسته بود و به شدت عصبی به‌­نظر می‌رسید، او به من گفت حمله خطرناکی در کشور شما رخ داده است. هواپیماهای زیادی به سرقت رفته‌اند؛ دوفروند از آن­ها به سمت مرکز تجارت جهانی پرواز کرده‌اند و یکی هم به سمت پنتاگون، و یک هواپیمای دیگر هم گم شده است. این تمام آن خبر‌هائی بود که به من داد، او این خبرها را با لحنی کمی خارجی به زبان انگلیسی به من گفت. هنگامی که ما داشتیم به زوریخ بر می­گشتیم، هیچ­گونه اطلاعیه‌ای را برای سایر مسافران اعلام نکرد.
من پرسیدم، "ما باید برگردیم؟" و باز سئوال کردم "نمی­توانیم به کانادا برویم؟" او گفت، "خیر." دستوری که به او داده شده بود فقط بازگشت به زوریخ بود

عنوان کتاب : عصر تلاطم

نویسنده: آلن گرینسپن

مترجم: علیمراد کاکائی


بررسی اجمالی:

شاید هیچ کس بهتر از آلن گرینسپن رئیس کل وقت فدرال رزرو ایالات متحده نتواند نحوه اتخاذ سیاست پولی بعد از حمله یازدهم سپتامبر را شرح دهد. گرینسپن که پس از 25 سال ریاست بر بزرگ ترین بانک مرکزی جهان در سال 2007 بازنشسته شد در کتابی که اواخر همان سال با نام «عصر تلاتم» منتشر کرد برای اولین بار به بحث درباره موضوع حمله یازدهم سپتامبر، پیامد آن بر اقتصاد آمریکا و دلیل سیاست مهار رکود ناشی از این حملات پرداخته است.
در بعد از ظهر 11 سپتامبر من بعد از شرکت در یک کنفرانس بین المللی بانک­های مرکزی، در حالی که از کشور سوئیس با هواپیمای سوئیس ایر به واشنگتن برمی گشتم و توسط رئیس سازمان امنیت آن کشور مشایعت می­شدم، و به سمت کابین تعیین شده هواپیما حرکت می‌کردم. شخصی به نام "باب اگنیو "(Bob Agnew) مرا در راهرو متوقف کرد. باب که قبلاً معاون امنیت مخفی آن کشوربود، مرد بسیار مهربان و کم حرفی بنظر می‌رسید.

در آن لحظه، او چهره عبوسی به خود گرفته بود. به آرامی گفت، "آقای رئیس، کاپیتان هواپیما می­خواهد شما را در کابین جلو ملاقات کند. او گفت، دو هواپیما به سمت مرکز جهانی تجارت پرواز کرده‌اند، و یک هواپیما هم به سمت پنتاگن در حال حرکت است. " و ادامه داد، "شوخی نمی‌کنم"! من در این لحظه تکانی خوردم و باید نگاهی به خودم می‌کردم.
خلبان در کابینش نشسته بود و به شدت عصبی به‌­نظر می‌رسید، او به من گفت حمله خطرناکی در کشور شما رخ داده است. هواپیماهای زیادی به سرقت رفته‌اند؛ دوفروند از آن­ها به سمت مرکز تجارت جهانی پرواز کرده‌اند و یکی هم به سمت پنتاگون، و یک هواپیمای دیگر هم گم شده است. این تمام آن خبر‌هائی بود که به من داد، او این خبرها را با لحنی کمی خارجی به زبان انگلیسی به من گفت. هنگامی که ما داشتیم به زوریخ بر می­گشتیم، هیچ­گونه اطلاعیه‌ای را برای سایر مسافران اعلام نکرد.
من پرسیدم، "ما باید برگردیم؟" و باز سئوال کردم "نمی­توانیم به کانادا برویم؟" او گفت، "خیر." دستوری که به او داده شده بود فقط بازگشت به زوریخ بود

کتب مرتب :