preloder
برج‌های عاج بر روی شن
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
عصر تلاطم
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

عنوان کتاب : اشتهای آمریکایی

نویسنده: جویس‌کرول اُتس

مترجم: سهیل سُمّی


بررسی اجمالی:

جان آپدایک، نویسنده برجسته امریکایی، اوتس را پیش‌روترین زن رمان‌نویس در امریکا می‌داند.
«اشتهای امریکایی» سراغ خانواده‌هایی از طبقه نسبتا ثروتمند می‌رود و اخلاق و بحث‌های اخلاقی را در میان آن‌ها بررسی می‌کند.
به عبارت دیگر تحلیلی از طبقه نخبه ارایه می‌دهد و به ارزش‌های اخلاقی می‌پردازد که به راحتی در میان این طبقه و با توجه به تغییر شرایط و موقعیت‌ها امکان فروریختن آن‌ها وجود دارد.
نثر نویسنده در عین آن‌که نثری زنانه است، اما استقلال سبکی‌اش را حفظ می‌کند و به هیچ روی به ورطه فمنیسم وارد نمی‌شود.
«اشتهای آمریکایی» عنوان کتابی درباره آشپزی است که شخصیت زن داستان در این رمان آن‌ را نوشته است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
«آیا تا به حال به معنای واقعی تقدیر اندیشیده‌اید. این داستان یک انسان حرفه‌ای است که سر و کارش به تقدیر می‌افتد. او کسی نیست جز « ایان مکالخ » که سرو کارش با تقدیر‌های مردم می‌افتد.
زندگی‌های فردی در قالب واحدهای اطلاعات ریخته و سپس رشته رشته جمع و به سیستم‌ها تبدیل می‌شوند و معادلاتی به دست می‌دادند که می‌توان گفت معادلات پیچیده‌ای بودند.
این فرد سر ویراستار ژورنال اینترنشنال بود و این اواخر به عنوان رئیس برنامه مطالعات جمعیت‌شناختی پنج ساله‌ای انتخاب شده بود که بودجه‌اش را مرکز بیمه خدمات درمانی تأمین می‌کرد. تحقیقی درباره ارتباطات دقیق و مرموز سن، محیط، وضعیت اقتصادی، تحرک جغرافیایی، بیماری و نقض قوانین.
از نظر « ایان » همکاری افراد ناهماهنگ و نامرتبط و کاملاً بیگانه با همدیگر در برنامه‌ای مشترک و جمعی مسئله‌ای وحشتناک بود اما هرگز در جمع به این موضوع اشاره نمی‌کرد و فقط در محفل‌های خصوصی و در حضور دوستان آن را مطرح می‌کرد. در واقع آیا در ارتباط با انسان، پدیده‌ای اسرارآمیزتر و وحشتناک‌تر از این هم وجود داشت؟»

عنوان کتاب : اشتهای آمریکایی

نویسنده: جویس‌کرول اُتس

مترجم: سهیل سُمّی


بررسی اجمالی:

جان آپدایک، نویسنده برجسته امریکایی، اوتس را پیش‌روترین زن رمان‌نویس در امریکا می‌داند.
«اشتهای امریکایی» سراغ خانواده‌هایی از طبقه نسبتا ثروتمند می‌رود و اخلاق و بحث‌های اخلاقی را در میان آن‌ها بررسی می‌کند.
به عبارت دیگر تحلیلی از طبقه نخبه ارایه می‌دهد و به ارزش‌های اخلاقی می‌پردازد که به راحتی در میان این طبقه و با توجه به تغییر شرایط و موقعیت‌ها امکان فروریختن آن‌ها وجود دارد.
نثر نویسنده در عین آن‌که نثری زنانه است، اما استقلال سبکی‌اش را حفظ می‌کند و به هیچ روی به ورطه فمنیسم وارد نمی‌شود.
«اشتهای آمریکایی» عنوان کتابی درباره آشپزی است که شخصیت زن داستان در این رمان آن‌ را نوشته است.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
«آیا تا به حال به معنای واقعی تقدیر اندیشیده‌اید. این داستان یک انسان حرفه‌ای است که سر و کارش به تقدیر می‌افتد. او کسی نیست جز « ایان مکالخ » که سرو کارش با تقدیر‌های مردم می‌افتد.
زندگی‌های فردی در قالب واحدهای اطلاعات ریخته و سپس رشته رشته جمع و به سیستم‌ها تبدیل می‌شوند و معادلاتی به دست می‌دادند که می‌توان گفت معادلات پیچیده‌ای بودند.
این فرد سر ویراستار ژورنال اینترنشنال بود و این اواخر به عنوان رئیس برنامه مطالعات جمعیت‌شناختی پنج ساله‌ای انتخاب شده بود که بودجه‌اش را مرکز بیمه خدمات درمانی تأمین می‌کرد. تحقیقی درباره ارتباطات دقیق و مرموز سن، محیط، وضعیت اقتصادی، تحرک جغرافیایی، بیماری و نقض قوانین.
از نظر « ایان » همکاری افراد ناهماهنگ و نامرتبط و کاملاً بیگانه با همدیگر در برنامه‌ای مشترک و جمعی مسئله‌ای وحشتناک بود اما هرگز در جمع به این موضوع اشاره نمی‌کرد و فقط در محفل‌های خصوصی و در حضور دوستان آن را مطرح می‌کرد. در واقع آیا در ارتباط با انسان، پدیده‌ای اسرارآمیزتر و وحشتناک‌تر از این هم وجود داشت؟»

کتب مرتب :