preloder
۲۲ نمودار و نقشه ای که وضعیت حبس و زندانی سازی را در آمریکا توضیح می دهند
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
ویژگی مرموزی که طرفداری شما از ترامپ را پیش بینی می کند
۱۶ شهریور ۱۳۹۵

آخرین نظرسنجی های انتخاباتیِ 2016

 
میانگینِ نظرسنجی های ایالتی
کاندیداها بر چند ایالتِ کلیدیِ خاص تمرکز دارند. در زیر میانگینِ رأیِ ایالت¬های سرنوشت ساز را که از یک نظرسنجیِ جدید طیِ یک ماهِ اخیر و دستِ کم سه نظرسنجیِ قدیمی تر در سالِ 2016 به دست آمده مشاهده می کنید.
هر کاندیدا برای پیروزی در ریاست جمهوری 270 رأی لازم دارد
روش های متفاوتِ نظرسنجی
نظرسنج ها برای گزینشِ جامعه ی نظرسنجی از چندین روش استفاده می کنند. نادیده گرفتنِ روش، نمونه گیری از جمعیتِ پاسخ دهندگان را دشوار می کند، لذا طراحانِ نظرسنجی در غالبِ موارد روش های مختلفِ نظرسنجی را بررسی می کنند تا هر یک را متناسب با ترکیبِ رأی دهندگان برگزینند.

نظرسنجی های زنده ی تلفنی: پرسشگر سوالاتی را به صورتِ تلفنی از پاسخگو می پرسد. بیشترِ نظرسنجی های تلفنی هم از راهِ تماس با تلفنهای ثابت و هم از طریقِ تماس با تلفن های همراهِ افراد انجام می گردد. CDC اخیراً برآورد کرده است که نزدیک به نیمی از خانوارهای آمریکایی خطِ تلفنِ ثابت ندارند.
نظرسنجی های برخط (آنلاین): بیشترِ نظرسنجی های آنلاین برپایه ی پاسخ دهیِ داوطلبانه و خودگزین انجام می شود. هنوز اقشارِ مختلفِ اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی دسترسیِ برابر به اینترنت ندارند.
نظرسنجی های صوتیِ دوسویه (I.V.R.) : این روشِ نظرسنجی (که به نظرسنجی های روباتیک یا اتوماتیک هم معروف است) از یک صوتِ ازپیش ضبط شده استفاده می کند. به این صورت که با کسانی که قرار است به پرسش ها جواب دهند تماس گرفته می شود و این صوت به طورِ خودکار پخش می شود و از پاسخ دهندگان می خواهد که کلیدهای موردِ نظر را وارد کنند. هر کس که به این تلفن پاسخ دهد و کلیدهای آن را وارد کند نظرش در نظرسنجی لحاظ می شود. در بیشترِ نظرسنجی های I.V.R ، تماس از طریقِ تلفنِ ثابت انجام می گیرد.
[shareaholic app="share_buttons" id="25412088"]

منبع : نیویورک تایمز - به قلم ویلسون آندریوس (Wilson Andrews) ، جاش کاتز (Josh Katz) و یوگال پتِل (Jugal Patel)

[yuzo_related]