آمریکا چقدر معتاد مواد مخدر دارد و از این حیث چه وضعیتی در جهان دارد؟
۱ مهر ۱۴۰۰
آمریکایی ها چگونه اسیر مخدرهای دارویی شدند؟
۱ مهر ۱۴۰۰

چگونه 93 هزار آمریکایی در سال 2020 بخاطر اوردوز مواد مخدر جان باختند؟

مسائل و فکت های آمریکا
 

 

 

در سال 2020 آمریکا با دو اپیدمی مرگبار روبرو شد: کووید19 و تعداد بی سابقه مرگ در اثر اوردوز ، سی درصد افزایش چشمگیر نسبت به 2019 بوده است. در حال حاضر تلفات مواد مخدر در آمریکا از مجموع تلفات سلاح و سوانح رانندگی بیشتر است. سال گذشته در سن فرانسیسکو، تلفات اوردوز بیشتر از تلفات کووید19 بود.
این افزایش اوردوز در اثر مصرف مواد، ممکنه در اثر پاندمی کرونا تشدید شده باشد ، در اثر پیامدهایی مثل انزوای اجتماعی، از دست رفتن مشاغل و تعطیلی مراکز درمانی اما داده ها بدتر از چیزیه که به نظر میاد.

در این ویدئو به بررسی بیشتر عوامل افزایش چشمگیر تلفات اوردوز موادمخدر در آمریکا پرداخته شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: